Reglugerð BÍS um merki BÍS

Reglugerð BÍS um merki BÍS

Samþykkt á stjórnarfundi BÍS, 14. febrúar 2023

1. grein - gildissvið

Reglugerð þessi gildir um merki og orðmerki Bandalags íslenskra skáta (hér á eftir BÍS).

Eingöngu viðurkenndir aðilar af hálfu BÍS að viðlagðri ábyrgð, hafa heimild til að nota orðmerkið “SKÁTI” og/eða orðmyndanir dregnar af orðmerkinu. Það sama á við um við-og/eða forskeyti á hverju sem er, s.s. í nafni á félagi eða samtökum, á vörum, á fatnaði og í auglýsingum. Það sama gildir um öll önnur einkenni skáta.

2. grein - skilgreining á merki BÍS

Með merki BÍS er átt við íslensku skátaliljuna og -smárann tengd saman með x saumi, ýmist með eða án orðmerkisins „SKÁTARNIR“.

3. grein - notkun merkis BÍS

4. grein - heimild til að nota merki BÍS

Aðildarfélögum BÍS er heimilt að nota merkið í starfi sínu án sérstakrar heimildar sé þess gætt að sú notkun er í samræmi við 3. gr. þessarar reglugerðar.

Notkun annarra á merkinu skal háð skriflegri heimild stjórnar BÍS.

Leiki vafi um heimild til notkunar merkisins skal leita skriflegs álits stjórnar BÍS.

Sé einhver óvissa um að merkið sé notað á réttan máta skal leita ráðgjafar hjá Skátamiðstöð.


Reglugerð BÍS um einkenni íslenskra skáta

Reglugerð BÍS um einkenni íslenskra skáta

Samþykkt á stjórnarfundi BÍS, 14. febrúar 2023

1. grein - gildissvið

Reglugerð þessi gildir um öll einkenni íslenskra skáta, þ.m.t. tákn, merki, orðmerki, merkingar, skátaklúta og skátabúninga.

Eingöngu viðurkenndir aðilar af hálfu Bandalags íslenskra skáta (hér á eftir BÍS), að viðlagðri ábyrgð, hafa heimild til að nota orðmerkið “SKÁTI” og/eða orðmyndanir dregnar af orðmerkinu. Það sama á við um við-og/eða forskeyti á hverju sem er, s.s. í nafni á félagi eða samtökum, á vörum, á fatnaði og í auglýsingum. Það sama gildir um öll önnur einkenni skáta.

Óheimilt er að nota einkenni skáta eða einkenni sem eru svo áþekk þeim er skátar notar, að hætta er á að á verði villst eða á þann hátt að það kunni að varpa rýrð á skáta eða skátahreyfinguna.

2. grein - skilgreiningar

Með skátaklút er átt við þríhyrnda hyrnu sem bera skal um háls og taka saman að framanverðu með hnút.

Með skátabúningi er átt við þann ólíka fatnað sem stjórn BÍS hefur samþykkt í reglugerð þessari sem einkennisfatnað skáta til notkunar í skátastarfi.

Með skátafatnaði er átt við allan fatnað sem merktur er skátum með einhverjum hætti sé það með merki BÍS, merki skátafélags eða nokkru öðru merki skáta.

Með merki BÍS er átt við íslensku skátaliljuna og -smárann tengd saman með x saumi, ýmist með eða án orðmerkisins „SKÁTARNIR“.

Með alþjóðamerkjum er átt við einkennismerki WOSM alþjóðabandalags skáta og WAGGGS alþjóðabandalags kvenskáta.

3. grein - heimild til að bera einkenni

Öllum vígðum skátum er heimilt að bera einkenni íslenskra skáta. Einungis skátar sem hafa starfað með íslensku skátahreyfingunni er heimilt að einkenna sig með þeim.

4. grein - skátaklútar

Sérkenni íslenskra skáta er skátaklúturinn.

Klút skal bera um háls yfir kraga og taka saman með hnút að framanverðu. Leitast skal við að bera skátaklútinn ystan klæða á þann hátt að áberandi sé.

Heimilt er að bera klúta sem gerðir eru af sérstöku tilefni, s.s. mótsklúta, eina eða samhliða öðrum klútum.

Skáti ber klút í samræmi við eftirfarandi skilyrði:

 • Fjölskyldu- og hrefnuskátar bera fjólubleikan klút með ljósbláum, grænum, rauðum og gulum röndum meðfram brún beggja skammhliða.
 • Drekaskátar bera gulan klút,
 • Fálkaskátar bera vínrauðan klút,
 • Dróttskátar bera grænan klút,
 • Rekkaskátar bera bláan klút,
 • Róverskátar bera gráan klút,
 • Eldri skátar bera fjólubláan klút.
 • Gilwellskátar mega bera Gilwellklút með alþjóðlegu merki og öðrum einkennum Gilwell. Heimilt er að bera Gilwellhnút og -perlur með öðrum skátaklútum og án annarra einkenna.
 • Hátíðarklútur íslenskra skáta er heiðblár með fánarönd meðfram brún beggja skammhliða og ofnu merki BÍS í hyrnunni. Hátíðarklúturinn er einkenni íslenskra skáta á alþjóðlegum viðburðum skátahreyfingarinnar. Heimilt er að nota hátíðarklút við öll tækifæri en hann skal ávallt borinn við hátíðarbúning og á ferðum íslenskra skáta erlendis.

5. grein - skátafatnaður

Skátaskyrta íslenskra skáta er ljósblá skyrta með tveimur brjóstvösum, með eða án axlaspæla, síðerma eða stutterma.

Skátapeysa íslenskra skáta er skátablá peysa með appelsínugulu BÍS merki á vinstra brjósti.

Skátabolur íslenskra skáta er skátablár bolur með appelsínugulu BÍS merki á vinstra brjósti

Skátaflík er hvers kyns fjölbreyttur fatnaður sem merktur er með merki BÍS, merki skátafélags eða nokkru öðru merki skáta.. Nær þetta til þess fatnaðar sem Skátabúðin lætur framleiða til viðbótar við skátaskyrtu, skátapeysu og skátabol íslenskra skáta. Til fatnaðar sem skátafélögin eða hópar innan félaga láta framleiða og merkja með sínum merkjum og/eða merki BÍS. Einnig til þess fatnaðar sem framleiddur er fyrir viðburði og/eða fararhópa skáta og bera skátatengd merki.

Við hönnun og framboð skátafatnaðar skal taka fullt tillit til þess að fatnaður henti öllum kynjum.

6. grein - skátabúningar

Einfaldasta form skátabúnings er skátaklútur. Skátar skulu bera skátaklút í öllu skátastarfi svo lengi sem aðstæður leyfa.

Fullur skátabúningur er skilgreindur sem skátaklútur ásamt hvers kyns skátafatnaði.

Með skátaklút og/eða skátafatnaði er heimilt að klæðast hverjum þeim fatnaði sem hæfa þykir hverju sinni. Leitast skal við að hafa klútinn yst og að hann sé sýnilegur.

Við skátastörf skulu skátar leitast við að nota skátabúning. Mælst er til þess að eftirfarandi einkenni séu notuð af skátum á ólíkum aldursbilum:

Fálkaskátar og yngri

 • Skátaklútur
 • Skátapeysa og/eða -bolur íslenskra skáta
 • Skátaflíkur framleiddar af félagi og/eða skátunum sjálfum

Dróttskátar og eldri

 • Sömu einkenni og fálkaskátar og yngri
 • Skátaskyrta
 • Skátaflíkur framleiddar af Skátabúðinni

Þau sem skipuleggja og stýra skátastarfi skulu meðvituð um að efnahagsstaða skáta er ólík og einkenni geta haft sömu möguleika að skapa sundrung og samstöðu ef tækifærin til að eignast þau eru ólík. Því er mælst til að félög móti hvaða einkenni séu notuð í þeirra starfi og leitist við að skapa fyrirkomulag þar sem öll eignast þau einkenni með jöfnum hraða t.d. í gegnum félagsgjöld.

Gæta skal að ungir skátar upplifi ekki þrýsting um að eiga öll einkenni sem standa til boða. Eftir því sem skátar eldast geta þau eignast fleiri einkenni eftir því sem iðkun þeirra krefst þess eða áhugi þeirra fyrir því eykst.

7. grein - hátíðarbúningur skáta

Hátíðarbúningur getur hentað við sérstök tækifæri, s.s. þann 22. febrúar, í heiðursverði, í fánaborg, jarðarförum, hátíðarfundum skáta, skátaþingum, öðrum sérstökum hátíðisdögum og hátíðarfundum.

Hátíðarbúningur skáta er skilgreindur sem skátapeysa íslenskra skáta og skátaklútur fyrir fálkaskáta og yngri en sem skátaskyrta og hátíðarklútur íslenskra skáta með snyrtilegum hnút eða gjörð fyrir dróttskáta og eldri.

Við hátíðarbúning er æskilegt að vera í einlitum dökkum buxum og/eða pilsi og í svörtum og/eða dökkum sokkum og dökkum skófatnaði sem hentar tilefninu, sé þess þörf er hægt að nota dökka hanska og dökkt belti.

Í viðeigandi tilfellum eru svartir sorgarborðar bornir um vinstri upphandlegg

8. grein - utanferðabúningur skáta

Í utanferðum í skátastarfi er gjarnan ætlast til að höfð séu með þau einkenni sem einkenna íslenska skáta í alþjóðlegum félagsskap. Þegar ætlast er til þess að hver þjóð sé í skátabúning síns lands við viss tilefni í ferðinni skal miða við fullan utanferðarbúning skáta.

Fullur utanferðabúningur skáta er skilgreindur sem skátaskyrta og hátíðarklútur íslenskra skáta fyrir dróttskáta og eldri en sem skátapeysa og hátíðarklútur íslenskra skáta fyrir fálkaskáta og yngri. Á skátaskyrtu eða skátapeysu skulu borin alþjóðamerki.

Vegna utanferða skáta eru stundum útbúin farareinkenni og eru þau einkenni sérstakur utanferðabúningur þeirrar ferðar.

Í utanferðum í skátastarfi skal ávallt hafa meðferðis hátíðarklút íslenskra skáta. Mælst er til þess að í utanferðum klæðist íslenskir skátar íslenskum skátafatnaði eins og kostur er án þess að það komi á nokkurn hátt niður velferð þeirra eða upplifun af ferðinni.

9. grein - notkun einkenna utan skátastarfs

Þegar skátar klæðast skátafatnaði og bera jafnvel skátaklút utan skátastarfs, eða einkenna sig með þeim hætti á öðrum vettvangi svo sem á samfélagsmiðlum, ber að hafa í huga að framkoma, hegðun og aðstæður samræmist gildum skátastarfs.

Þá eru eftirtalin dæmi með öllu óheimil:

 • Að nota einkenni skáta við aðstæður sem teljast augljóslega vanvirðandi fyrir skátastarf eða skátahreyfinguna.
 • Að nota einkenni skáta í hvers kyns auglýsingum án fengins leyfis stjórnar BÍS.
 • Að nota einkenni skáta í pólitískum tilgangi.
 • Að bera einkenni skáta og neyta áfengis eða vímuefna eða verandi undir áhrifum þeirra.

10. grein - frekari reglur um skátabúninga

Stjórn BÍS getur sett frekari fyrirmæli um notkun skátabúninga, svo sem hvar skuli bera merki á þeim, með öðrum reglugerðum. Allar helstu upplýsingar um notkun skátabúninga skulu teknar saman og birtar á vef BÍS.


Skátamiðstöðin

Skátamiðstöðin

Skátamiðstöðin í Hraunbæ 123 hýsir starfsólk Bandalags íslenskra skáta, á efri hæð hússins er stór og góður salur, vel búið fundarherbergi og skrifstofur BÍS. Auk daglegrar starfsemi starfsfólks er góð funda og vinnuaðstaða í húsinu fyrir sjálfboðaliða skátanna og reglulega fara þar fram ýmis fundir, hittingar og námskeið. Skátum með félagsaðild að BÍS er ávallt velkomið að óska afnota af húsnæðinu.

Opnunartímar skátamiðstöðvarinnar:

Mánudaga – fimmtudaga: 09:00 – 17:00
Föstudaga: 09:00 – 13:00
Lokað um helgar

Framkvæmdastjóri BÍS

Ragnar Þór Þrastarson

Netfang: ragnar@skatarnir.is
Sími: 550 9809

Ragnar Þór Þrastarson er framkvæmdarstjóri BÍS, hann stýrir daglegum rekstri og framþróun Skátamiðstöðvarinnar og framfylgir stefnu BÍS.  Hann á tryggt samstarf við sjálfboðaliðana sem skipa stjórn BÍS og fylgir samþykktum stjórnar eftir en einnig á Ragnar í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og stjórnir dótturfyrirtækja. Ragnar er í forsvari fyrir BÍS gagnvart hinu opinbera, fjölmiðlum og helstu samstarfsaðilum skátahreyfingarinnar á Íslandi. Áherslur Ragnars í starfi eru að innleiða ferla til þess að auka skilvirkni og auðvelda samskipti. Á sama tíma mun Ragnar styðja við þá góðu vinnu sem farið hefur fram síðastliðin ár og halda áfram að bæta þjónustu, fagmennsku, ásýnd og gæði Skátastarfsins á Íslandi.

Fræðsla og þjálfun

Katrín Kemp Stefánsdóttir

Verkefnastýra fræðslumála

Netfang: katrin@skatarnir.is
Sími: 550 9804

Katrín er verkefnastýra fræðslumála, hún hefur yfirumsjón með fræðsluefni, námskeiðaframboði og þjálfunum á vegum BÍS. Katrín vinnur að markmiðum BÍS um Skátaskólann og er í nánu samstarfi við sjálfboðaliðana sem mynda stjórn skólans. Hún vinnur líka með leiðbeinendasveit BÍS sem sinnir skipulagi og framkvæmd námskeiða með dyggum stuðningi hennar. Katrín og erindrekar BÍS vinna líka oft saman að átaksverkefnum sem snúa að fræðslu- og þjálfunarmálum.

Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir

Verkefnastýra inngildingar

Netfang: thorhildur@skatarnir.is
Sími: 550 9808

Þórhildur er verkefnastýra inngildingar, hún hefur umsjón með verkefninu „Skátastarf fyrir alla“ sem snýr að því að auka tækifæri allra barna til að taka þátt í skátastarfi með sérstaka áherslu á börn af erlendum uppruna og börn með fatlanir. 

Javier Paniagua Petisco

Verkefna- og leiðtogaþjálfi

Netfang: pani@skatarnir.is
Sími: 550 9803

Pani gegnir stöðu verkefna- og leiðtogaþjálfa í hlutastarfi fyrir Bandalag íslenskra skáta en hann er einnig framkvæmdastjóri Úlfljótsvatns. Sem verkefna- og leiðtogaþjálfi mun Pani stýra því að staðla viðburðaferla, vinnuaðferðir og skilvirkari skjölun hjá Skátamiðstöðinni. Hann mun starfa náið með leiðbeinendasveitinni og styrkja þau að verða hágæða þjálfunarteymi fyrir leiðtoganámskeið. Hann mun einnig vinna að innleiðingu leiðtogaþjálfunar á öllum stigum BÍS svo að sjálfboðaliðar geti best vaxið í sínum hlutverkum.

Erindrekar

Sigurgeir B. Þórisson

Netfang: sigurgeir@skatarnir.is
Sími: 550 9801

Sædís Ósk Helgadóttir

Netfang: saedis@skatarnir.is
Sími: 550 9805

Allir erindrekar

Netfang: erindrekar@skatarnir.is
Sími: 550 9800

Erindrekar BÍS vinna með sjálfboðaliðum BÍS og í félagsstarfi skátafélaganna um land allt. Sem erindrekar eru þau í samskiptum við skátafélög um allt land og styðja þau í fjölbreyttum verkefnum sem styrkja félagsstarf þeirra, miðla reynslu á milli félaga og vinna að lausnum á sameiginlegum áskorunum þeirra. Erindrekar sinna líka allskyns átaksverkefnum sem miða að því að því að styðja sjálfboðaliða í þeirra hlutverkum s.s. með útgáfu fræðsluefnis og verkfæra, með þjálfun og með virkri handleiðslu. Þau vinna líka að framþróun og innleiðingu nýs dagskrárefnis í skátastarfi.

Erindrekar vinna líka að því að fjölga bæði sjálfboðaliðum og þátttakendum í skátastarfi og geta liðsinnt við að koma á fót skátastarfi í byggðarlögum þar sem ekki fyrirfinnst skátastarf nú þegar. Í slíkum verkefnum bjóðast þau að koma hvert á land sem er að kynna starfið fyrir áhugasömum sjálfboðaliðum og þátttakendum, halda námskeið fyrir nýja sjálfboðaliða og reka dagskrá fyrir þátttakendur í nokkur skipti.
Skiptingu erindrekanna milli félaga má sjá hér

Fjármál og miðlun

Halldóra Inga Ingileifsdóttir

Fjármálastjóri

Netfang: halldora@skatarnir.is
Sími: 550 9807

Halldóra Inga er fjármálastjóri BÍS og vinnur með framkvæmdastjórum BÍS og dótturfyrirtækja. Sem fjármálastjóri ber Halldóra ábyrgð á daglegri fjármálastjórn og bókhaldi ásamt fjárreiðum BÍS og dótturfyrirtækjum þess.

Hilda Ösp Stefánsdóttir

Bókari

Netfang: hilda@skatarnir.is
Sími: 550 9811

Hilda er bókari og vinnur með framkvæmdastjórum BÍS og dótturfyrirtækja ásamt fjármálastjóra. Hennar helstu verkefni snúa að innheimtu, launamálum og færa bókhald BÍS og dótturfyrirtækja þess. Hilda aðstoðar einnig oft við yfirlestur efnis áður en það er gefið út af BÍS.

Rita Osório

Kynningarmálastýra

Netfang: rita@skatarnir.is
Sími: 550 9802

Rita stýrir ímyndarmálum BÍS og dótturfyrirtækja þeirra. Hún stýrir samfélagsmiðlum og býr til skemmtilegt efni til að sýna frá starfinu. Rita vinnur einnig að því að lyfta heimasíðum BÍS og dótturfyrirtækja í nýjar hæðir, búa til nútímalegt og lifandi kynningarefni fyrir skátafélögin og að gera stuðningsefni fyrir skátaforingja og aðra sjálfboðaliða aðgengilegt og flott. Hún tekur einnig myndir og myndbönd úr starfi BÍS.

Úlfur Kvaran

Sölu- og markaðsfulltrúi

Netfang: ulfur@skatarnir.is
Sími: 550 9800

Úlfur er sölu-og markaðsfulltrúi Skátabúðarinnar.
Hans helsta verkefni er ábyrgð á daglegum rekstri og þjónustu Skátabúðarinnar, umsjón með pöntunum og birgðarhaldi, umsjón með rekstri og útleigu á Skátamiðstöð og umsjón með styrktarkerfi skáta ásamt sölu-og markaðsetningu Sígrænna jólratrjáa.

Viðburðir og dagskrá

Kolbrún Ósk Pétursdóttir

Mótstjóri Landsmóts og starfsmaður farastjórnar Alheimsmóts

Netfang: kolbrun@skatarnir.is
Sími: 550 9806

Kolbrún Ósk er viðburðarstjóri að mennt og hefur verið valin mótsstjóri landsmóts skáta 2024. Undirbúningur er hafinn fyrir mótið sem Kolbrún mun sinna sem sjálfboðaliði en hún hefur auk þess verið ráðin í hlutastarf hjá Skátamiðstöðinni til að sinna þeim málum sem snúa að rekstri og skráningarmálum fyrir mótið.

Nú í vetur mun hún einnig sinna verkefnum sem til falla vegna ferðar skáta á alheimsmótið í Suður Kóreu sumarið 2023, svo sem stuðning við fararstjórn, samskipti vegna skráninga og reikninga, og annan undirbúning.


Fastaráð

fastaráð

Hér má finna helstu upplýsingar, fundargerðir og aðrar upplýsingar um fastaráð bandalagsins.

Á vegum stjórnar BÍS starfa ávallt fimm fastaráð:


ALÞJÓÐARÁÐ

Hlutverk alþjóðaráðs er að stuðla að því að BÍS fylgi stefnum og nýti sér stuðningsefni frá alþjóðarsamtökum skáta, WOSM og WAGGGS, ásamt því að annast samskipti við erlend skátabandalög, kynningu á erlendu skátastarfi á Íslandi og íslensku skátastarfi erlendis.

MEÐLIMIR RÁÐS:
Agnes Lóa Gunnarsdóttir
Daði Már Gunnarsson
Sunna Líf Þórarinsdóttir

WOSM IC:
Berglind Lilja | berglind@skatarnir.is

WAGGGS IC:
Sunna Líf Þórarinsdóttir | sunnalif@skatarnir.is

Tengiliður Stjórnar:
Harpa Ósk Valgeirsdóttir

Sameiginlegt netfang Alþjóðaráð:
althjodarad@skatarnir.is

Fundargerðir


SKÁTASKÓLINN

Hlutverk stjórnar Skátaskólans er að stuðla að þjálfun með skipulagningu námskeiða, er taki mið af Grunngildum Bandalags íslenskra skáta.


STARFSRÁÐ

Hlutverk starfsráðs er að styðja við og efla starf skátafélaganna í samráði við stjórnir skátafélaga, sveitarforingja og flokksforingja.


UNGMENNARÁÐ

Hlutverk ungmennaráðs er að hvetja til og auka ungmennalýðræði innan stjórnkerfis hreyfingarinnar og stuðla að virkri þátttöku ungmenna við stefnumótun dagskrár hreyfingarinnar og eigin skátastarfs.


ÚTILÍFSRÁÐ

Hlutverk útilífsráðs er að hvetja til viðburða sem fela í sér útilífs og styðja við þá útilífsviðburði sem bæði skátafélög og BÍS standa fyrir.

MEÐLIMIR RÁÐS

Anna Margrét Tómasdóttir
Hrafnhildur Sigurðardóttir
Jakob Frímann Þorsteinsson
Ævar Aðalsteinsson

 

Tengiliður stjórnar:
Guðrún Stefánsdóttir

Sameiginlegt netfang Útilífsráðs:
utilifsrad@skatarnir.is

Fundargerðir

Empty section. Edit page to add content here.

Skátaþing 2023


Fundargerð Skátaþings 2023

Hægt er að sækja fundargerð Skátaþings 2023 á pdf formi með því að smella hér.

Hér neðar á síðunni má einnig finna ýmsar fróðlegar upplýsingar um Skátaþingið s.s. allar tillögur sem afgreiddar voru á þinginu, niðurstöður kosninga, upplýsingar um atkvæðadreifingu og aldursskiptingu þingfulltrúa með atkvæðisrétt.

Athygli er vakin á því að þar sem vísun í gildandi lög, reglugerðir og stefnur BÍS leiðir alltaf á útgáfu sem er í gildi þegar þau plögg eru skoðuð en ekki eins og þau voru þegar þingið fór fram.


STREYMI - FÖSTUDAGUR 24. MARS

STREYMI - LAUGARDAGUR 25. MARS


Dagsetning Skátaþings

Skátaþing verður haldið dagana 24.-26. mars 2023, þingið fer fram á í Háskólanum á Akureyri. Skátaþing verður sett á föstudegi kl. 20:30 og slitið á sunnudegi kl. 13:00.

Sækja fundarboð í pdf formi.


Bíltúrinn á leið norður

Nú er viðbúið að fjölmörg keyri norður til að taka þátt í Skátaþingi 2023. Við höfum því tekið saman skemmtilegan leik fyrir öll að taka þátt í og stytta sér stund í bíltúrnum.

Sækja – Bíltúrinn á leið norður.


Skráning þingfulltrúa

Allir starfandi skátar hafa rétt til að sitja Skátaþing með málfrelsi og tillögurétt óháð aðildarleið. Skátar 16 ára og eldri geta farið með 1 atkvæði félags sem þau eru skráð í. Skátafélög eru hvött til að vekja athygli sinna skáta á þinginu. Öll sem hyggjast taka þátt skulu skv. 18. grein laga BÍS skrá sig á skraning.skatarnir.is fyrir 17 mars klukkan 20:30. Félagsforingjar eða annað stjórnarfólk skátafélaganna skal skila kjörbréfum rafrænt þar sem tilgreindir eru aðal- og varafulltrúar skátafélags á þinginu.


Skil kjörbréfa

Félagsforingi eða annað stjórnarfólk skal fylla út rafrænt kjörbréf áður en Skátaþing er sett.


Dagskrá

Sækja dagskrá á pdf formi.

Fundarstjórar:

Guðmundur Finnbogason & Kjartan Ólafsson

Fundarritarar:

Elín Esther Magnúsdóttir & Erika Eik Bjarkadóttir

FÖSTUDAGURINN 24. MARS – HÁSKÓLINN Á AKUREYRI

19:30

Fyrirpartý
20:30
1.          Setning Skátaþings 2023
2.         Kosning fundastjóra og fundarritara
3.         Ávörp
Látnir félagar á árinu
4.         Kosning í kjörnefnd og allsherjarnefnd
Styrktarsjóður skáta – Kynning á úthlutunum 2023
Afhending skipunarbréfa
Afhending heiðursmerkja
Kynningar í pontu

22:00

Kaffihlé

22:15

5.         Niðurstaða kjörnefndar kynnt
6.         Tillaga að dagskrá Skátaþings rædd og afgreidd
7.         Inntaka nýrra skátafélaga
8.         Tillaga stjórnar um gildistöku inngöngu
Skátaþingi frestað til 09:00 daginn eftir

23:05
Dagskrártilboð – Kvölddagskrá

23:20 

Frestun

LAUGARDAGURINN 25. MARS – HÁSKÓLINN Á AKUREYRI

08:00      

Morgunmatur opnar

08:45

Mæting

09:00

9.         Skýrsla stjórnar BÍS – kynning og umræður
10.        Starfsáætlun BÍS 2023-2027 kynnt, rædd og afgreidd
11.         Ársreikningar BÍS kynntir, ræddir og afgreiddir
12.        Tillaga að ársgjaldi til BÍS 2023-2024 kynnt, rætt og afgreitt
13.        Fjárhagsáætlun BÍS 2023-2024 kynnt, rædd og afgreidd

10:30

Kaffihlé

10:45

14.        Lagabreytingatillögur

12:15

Hádegishlé

13:00

15.        Reglugerðir BÍS kynntar
16.        Önnur mál

13:50

17.        Aðalfundarstörfum lýkur
14:00

Kynning á smiðjum og umræðuhópum

14:00 – Smiðjur og umræðuhópar 1 15:00 – Smiðjur og umræðuhópar 2
Stefnumótun í alþjóðastarfi Aukið aðgengi að Úlfljótsvatni
Sóknaráætlun BÍS Sóknaráætlun BÍS
Upplýsingagjöf til skátafélaga Fjármál og eignir félaga

15:55

Skátaþingi frestað til 09:45 daginn eftir

16:00

Dagskrártilboð – Síðdegisdagskrá

19:30

Hátíðarkvöldverður – val

SUNNUDAGURINN 26. MARS – HAMRAR

09:00

Morgunmatur opnar

09:45

Kynningar á smiðjum og umræðuhópum

10:00 – Smiðjur og umræðuhópar 3 11:00 – Smiðjur og umræðuhópar 4
Námskeið fyrir stjórnir Skátaskólinn Námskeið fyrir stjórnir Skátaskólinn
Framtíðarsýn fyrir Úlfljótsvatn Framtíðarsýn fyrir Úlfljótsvatn
Ný hvatamerki Hamrar vetrarskátamiðstöð

12:00

Hádegismatur

12:45

Brottför


Inntaka nýrra skátafélaga

Stjórn BÍS hefur borist ein umsókn inngöngu skátafélags í BÍS en slíkt þarf að staðfesta formlega á Skátaþingi skv. 7. grein laga BÍS.

Skátafélagið Farfuglar – umsókn um félagsaðild A – Samþykkt samhljóða
Skátafélagið Farfuglar – lög félagsins
Skátafélagið Farfuglar – skráning í Fyrirtækjaskrá
Skátafélagið Farfuglar – merki félagsins

Tillaga um gildistöku inngöngu – Flutningsaðili: Stjórn BÍS


Tillögur til afgreiðslu á Skátaþingi

Engar tillögur bárust til afgreiðslu á Skátaþingi 2023


Kjör á Skátaþingi

Samkvæmt 17. grein laga BÍS fara kosningar fram á sléttu ártali.  Því er ekkert hlutverk innan BÍS laust til kjörs á Skátaþingi 2023.

Eftirfarandi voru kjörin fundarstjórar:

Guðmundur Finnbogason
Kjartan Ólafsson

Eftirfarandi voru kjörin fundarritarar:

Elín Esther Magnúsdóttir
Erika Eik Bjarkadóttir

Eftirfarandi voru kjörin í kjörnefnd:

Eygló Viðarsdóttir Biering – Skátafélagið Heiðabúar
Hrafnkell Úlfur Ragnarsson – Skátafélagið Fossbúar
Védís Helgadóttir, Skátafélagið Landnemar

Eftirfarandi voru kjörin í allsherjarnefnd:

Ásgerður Magnúsdóttir – Skátafélagið Svanir
Benedikt Þorgilsson – Skátafélagið Garðbúar
Dagbjört Brynjarsdóttir – Skátafélagið Mosverjar
Jóhann Gunnar Malmquist – Skátafélagið Klakkur
Ólafur Patrick Ólafsson – Skátafélagið Vífill


Lagabreytingatillögur

Lagabreytingartillaga – Um titla lagagreina Flutningsaðilar: Stjórn BÍS – Samþykkt með 97,96% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 48, Nei – 0, Sátu hjá – 1)

Lagabreytingartillaga – 16. og 26. grein um kosningu ungmennaráðs Flutningsaðilar: Stjórn BÍS – Samþykkt með 98,11% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 52, Nei – 1, Sátu hjá – 0)

Lagabreytingatillaga – 20. grein, um aldur atkvæðisbærra fulltrúa Flutningsaðilar: Ungmennaþing – Kom ekki til afgreiðslu þar sem breytingartillaga sem gekk lengra var samþykkt.

 • Breytingartillaga 1 Flutningsaðilar: Ungmennaráð – Kom ekki til afgreiðslu þar sem breytingartillaga sem gekk lengra var samþykkt.
 • Breytingartillaga 2 Flutningsaðili: Bjarki Geir Benediktsson – Vísað frá af fundarstjórum sem aðskildri lagabreytingartillögu
 • Breytingartillaga 3 Flutningsaðili: Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir – Felld, náði eingöngu samþykkt 54,55% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 30, Nei – 21, Sátu hjá – 4)
 • Breytingartillaga 4 Flutningsaðili: Ragnheiður Silja Kristjánsdóttir – Samþykkt með 75,93% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 41, Nei – 11, Sátu hjá – 2)

Lagabreytingatillaga – 25. grein, um skipun embætta Flutningsaðilar: stjórn BÍS – Samþykkt með 98,15% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 53, Nei – 0, Sátu hjá – 1)

Lagabreytingatillaga – 26. grein, um aldurstakmörk ungmennaráðs Flutningsaðilar: Ungmennaþing – Samþykkt með 84,91% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 45, Nei – 5, Sátu hjá – 3)

Lagabreytingartillaga – 26. grein um brottfall í fastaráðum Flutningsaðilar: Stjórn BÍS

 • Breytingartillaga 1Flutningsaðili: Jón Andri – Felld með 61,11% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Nei – 33, Já – 11, Sátu hjá – 10)
 • Breytingartillaga 2Flutningsaðili: Sigurður Viktor Úlfarsson – Samþykkt með 72,22% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 39, Nei – 8, Sátu hjá – 7)

Lagabreytingartillaga – 26. grein um hlutverk ungmennaráðs Flutningsaðilar: Ungmennaþing – Dregin til baka


Afgreitt á Ungmennaþingi 2023

Eftirfarandi gögn eru til að upplýsa Skátaþing um mál sem afgreidd voru á Ungmennaþingi en eru þó ekki til afgreiðslu á Skátaþingi 2022.

Kjör á ungmennaþingi

Samkvæmt 16. grein laga BÍS átti ekki að kjósa í ungmennaráð á Ungmennaþingi 2023. En ungmennaráð ákvað að auglýsa allar stöður lausar og voru eftirfarandi kjörin í ráðið:

Fjögur sæti í ungmennaráði:

Jóhann Thomasson Viderö
Svava Dröfn Davíðsdóttir
Arnbjörg Ýr Sigurðardóttir
Högni Gylfason

Áskoranir samþykktar á Ungmennaþingi:

Hægt er að fræðast um áskoranir ungmennaþings í fundargerð undir lið 4 sem má lesa með því að smella hér.


Tölfræði um atkvæðisbæra fulltrúa

TÖLFRÆÐI UM KJÖRMENN

Mögulegur hámarksfjöldi atkvæða

Fjöldi starfandi skátafélaga með A aðild voru 24 og fjöldi starfandi skátafélaga með B aðild voru 2 þegar Skátaþing 2020 fór fram. Því hefði mögulegur hámarksfjöldi atkvæða getað verið 98.

Atkvæði eftir félögum

Skátafélagið Árbúar 4
Skátafélagið Eilífsbúar 1
Skátafélagið Fossbúar 4
Skátafélagið Garðbúar 4
Skátafélagið Heiðabúar 4
Skátafélagið Hraunbúar 4
Skátafélagið Klakkur 4
Skátafélagið Kópar 2
Skátafélagið Landnemar 4
Skátafélagið Mosverjar 4
Skátafélagið Radíóskátar 1
Skátafélagið Segull 2
Skátafélagið Skjöldungar 4
Skátafélagið Sólheimar 1
Skátafélagið Strókur 2
Skátafélagið Svanir 4
Skátafélagið Vífill 4
Skátafélagið Ægisbúar 4
Samtals 57

Skiluðu ekki kjörbréfi

Skátafélag Akranes

Voru ekki viðstödd Skátaþing

Skátafélag Borgarness
Skátafélagið Einherjar/Valkyrjan
Skátafélagið Faxi
Skátafélagið Hafernir
Skátafélagið Stígandi
Skátafélagið Vogabúar
Skátafélagið Örninn

Um hlut ungmenna meðal atkvæðisbærra fulltrúa

Kjörmenn á þátttökualdri (Róverskátar eða yngri) voru 33 af 57 aðalfulltrúum og 9 af 16 varamönnum.

SKÁTAFÉLAG AÐALFULLTRÚAR Á ÞÁTTTÖKUALDRI AÐALFULLTRÚAR YFIR ÞÁTTTÖKUALDRI VARAFULLTRÚAR Á ÞÁTTTÖKUALDRI VARAFULLTRÚAR YFIR ÞÁTTTÖKUALDRI
Árbúar 4 0 1 0
Eilífsbúar 0 1 0 0
Fossbúar 1 3 4 0
Garðbúar 3 1 0 2
Heiðabúar 2 2 0 0
Hraunbúar 3 1 2 0
Klakkur 2 2 0 2
Kópar 1 1 0 0
Landnemar 3 1 0 0
Mosverjar 2 2 2 2
Radíóskátar 0 1 0 0
Segull 2 0 0 0
Skjöldungar 3 1 0 3
Sólheimar 0 1 1 0
Strókur 0 2 0 0
Svanir 4 0 4 0
Vífill 2 2 0 1
Ægisbúar 1 3 0 3
Alls 33 24 14 13Jafnréttisstefna BÍS

JAFNRÉTTISSTEFNA BÍS

Samþykkt á Skátaþingi 2. apríl 2022

Gildissvið

Þessi stefna skal ná til alls skátastarfs á á Íslandi.

Telji félagar að aðrir félagar eða starfsfólk Bandalags íslenskra skáta hafi gerst brotleg við jafnréttisstefnu þessa má vísa því til stjórnar Bandalagsins. Telji félagar að stjórn Bandalags íslenskra skáta hafi gerst brotleg við jafnréttisstefnuna má vísa því til Skátaþings.

SÝN:

Stefna þessi miðar að því að skýra hlutverk og leiðir Bandalags íslenskra skáta til að tryggja raunverulega inngildingu og aðgengi allra hópa að skátastarfi og að öll sem vilji fái tækifæri til þess að njóta skátastarfs, óháð kynþætti, þjóðerni, kynvitund, kynhneigð, kyntjáningu, trú, stjórnmálaskoðun, aldri, stétt eða stöðu að öðru leyti.

Hlutverk Bandalags íslenskra skáta er að tryggja að allir skátar njóti jafnréttis í skátastarfi þar sem inngilding og fjölbreytileiki eru í hávegum höfð.

Bandalag íslenskra skáta mun gera allar mögulegar ráðstafanir til að tækla allar gerðir mismununar, ójafnréttis og óréttlátrar meðferðar, gegn eða á milli félaga í hreyfingunni.

MARKMIÐ:

 1. Að öll sem sinni sjálfboðaliða- eða forystustörfum fyrir skátana búi yfir greinargóðri þekkingu og vitund um mannréttindi, jafnrétti, inngildingu og fjölbreytileika samfélagsins.
 2. Að ráðstafanir verði teknar til að kynna skátastarf fyrir og taka sérstaklega á móti í skátastarfi þeim hópum samfélagsins sem eiga erfiðara með að stunda tómstundir eða æskulýðsstarf, t.a.m. vegna fjárhags, tungumáls, fötlunar, þjóðernis, kynferðis eða stöðu að öðru leyti.
 3. Að hvar sem það er hægt skal skátastarf aðlagað að ólíkum þörfum þeirra sem stunda það, svo lengi sem það stríðir ekki gegn Grunngildum skátahreyfingarinnar, markmiðum hennar eða skátaaðferðinni.
 4. Að öll lög, stefnur og reglugerðir BÍS endurspegli þessa skuldbindingu samtakanna að stuðla að frekari inngildingu og fjölbreytileika í skátahreyfingunni.
 5. Að miðla þessari stefnu út á við til félaga BÍS og víðar.
 6. Að endurmeta og endurbæta þessa stefnu eftir því sem við á svo að BÍS geti haldið áfram að þróast í átt að frekari inngildingu og fjölbreytileika í skátahreyfingunni.

SKREF Í ÁTT AÐ MARKMIÐUM:

 1. Að öll sem sinni sjálfboðaliða- eða forystustörfum fyrir skátana búi yfir greinargóðri þekkingu og vitund um mannréttindi, jafnrétti, inngildingu og fjölbreytileika samfélagsins.
   1. Að þekking og vitund skáta um jafnréttismál og mannréttindi verði aukin með fræðslu til skáta og skátaforingja
   2. Að búa til dagskrár- og fræðsluefni um jafnrétti, mannréttindi og fjölbreytileika sem miðlað er til skáta og skátaforingja.
   3. Að tryggja að fjölbreytileikafræðsla og önnur fræðsla um jafnrétti og mannréttindi sé í boði hvenær sem þess er völ, t.d. á sjálfboðaliðanámskeiðum, foringjanámskeiðum og annars staðar.
 2. Að ráðstafanir verði teknar til að kynna skátastarf fyrir og taka sérstaklega á móti í skátastarfi þeim hópum samfélagsins sem eiga erfiðara með að stunda tómstundir eða æskulýðsstarf, t.a.m. vegna fjárhags, tungumáls, fötlunar, þjóðernis, kynferðis eða stöðu að öðru leyti.
   1. Að bjóða skátaforingjum og öðrum sjálfboðaliðum upp á nauðsynlega þjálfun og fræðslu svo þau geti tekið á móti einstaklingum með ólíkar þarfir, reynslu og bakgrunn og gert þeim kleift að njóta sín í skátastarfi.
   2. Að skapa verkfæri og ferla sem tryggja að bág fjárhagsstaða hindri ekki aðgengi einstaklinga að skátastarfi.
   3. Að skapa tækifæri í skátastarfi svo skátar, þá sérstaklega skátar á þátttökualdri, fái að upplifa og læra um inngildingu, fjölbreytileika og mannréttindi í skátastarfi, bæði hvað varðar þau sjálf sem og aðra hópa í samfélaginu.
 3. Að hvar sem það er hægt skal skátastarf aðlagað að ólíkum þörfum þeirra sem stunda það, svo lengi sem það stríðir ekki gegn Grunngildum skátahreyfingarinnar, markmiðum hennar eða skátaaðferðinni.
   1. Að dagskrár- og fræðsluefni og annað útgefið efni BÍS verði (þ.m.t. birt efni á samfélagsmiðlum) birt á fleiri en einu tungumáli.
   2. Að viðburðir BÍS verði, án undantekninga, túlkaðir sé þess þörf eða beðið sé um það, án kostnaðar fyrir þau sem þurfa á túlkun að halda.
   3. Að viðburðir BÍS verði, alltaf þegar völ er á, haldnir í aðgengilegu húsnæði með tilliti til góðrar hljóðvistar fyrir fólk með heyrnarskerðingu eða heyrnartruflanir og aðgengis fyrir þau sem nota hjólastól eða eru hreyfihömluð.
 4. Að öll lög, stefnur og reglugerðir BÍS endurspegli þessa skuldbindingu samtakanna að stuðla að frekari inngildingu og fjölbreytileika í skátahreyfingunni.
   1. Að lög, stefnur og reglugerðir BÍS verði yfirfarnar og nauðsynlegar breytingar gerða til að þessi plögg stuðli að inngildingu og endurspegli raunverulega þann fjölbreytileika sem fyrirfinnst í skátahreyfingunni sem og samfélaginu öllu.
   2. Að lög, stefnur og reglugerðir BÍS hindri ekki aðgengi þeirra sem raunverulega vilja stunda skátastarf, gefið að þau séu tilbúin að fylgja markmiðum hreyfingarinnar, Grunngildum og skátaaðferðinni.
 5. Að miðla þessari stefnu út á við til félaga BÍS og víðar.
   1. Að kynna þessa stefnu félögum við tækifæri og hvetja félaga til þess að stefna einnig að því að ná markmiðum þessarar stefnu.
   2. Að þessi stefna og skrefin sem tekin eru með henni verði kynnt á samfélagsmiðlum BÍS.
   3. Að vera fyrirmynd fyrir önnur samtök í jafnréttismálum og inngildingu sem og fræðslu um fjölbreytileika og mannréttindi.
 6. Að endurmeta og endurbæta þessa stefnu eftir því sem við á svo að BÍS geti haldið áfram að þróast í átt að frekari inngildingu og fjölbreytileika í skátahreyfingunni.
   1. Að þróa stefnuna eftir því sem nýjar upplýsingar koma í ljós.
   2. Að fylgjast með hvernig gengur að innleiða þessi skref í skátafélögunum.
   3. Að endurmeta reglulega hvort það vanti eitthvað í stefnuna eða hvort einhverju sé ofaukið.


Skátaþing 2022


Fundargerð Skátaþings 2022

Hægt er að sækja fundargerð Skátaþings 2022 á pdf formi með því að smella hér.

Hér neðar á síðunni má einnig finna ýmsar fróðlegar upplýsingar um Skátaþingið s.s. allar tillögur sem afgreiddar voru á þinginu, niðurstöður kosninga, upplýsingar um atkvæðadreifingu og aldursskiptingu þingfulltrúa með atkvæðisrétt.

Athygli er vakin á því að þar sem vísun í gildandi lög, reglugerðir og stefnur BÍS leiðir alltaf á útgáfu sem er í gildi þegar þau plögg eru skoðuð en ekki eins og þau voru þegar þingið fór fram.


Upptaka skátaþings 2022

Upptaka frá föstudeginum 1. apríl

Upptaka frá aðalfundarhluta laugardags 2. apríl

Vinnusmiðjur og umræðuhópar fóru fram á síðarai hluta laugardagsins 2. apríl og allan sunnudaginn 3. apríl en því var ekki streymt.


Dagsetning Skátaþings 2022

Skátaþing var haldið dagana 1. – 3. apríl 2022, þingið fór fram á Bifröst. Skátaþing var sett á föstudegi kl. 18:00 og var þinginu slitið á sunnudegi kl. 15:00.


Mikilvægar dagsetningar fram að Skátaþingi

1. mars kl. 00:01 – Fresti skátafélaga til að skila gögnum skv. 10. grein laga BÍS til Skátamiðstöðvar lýkur
4. mars kl. 18:00
– Fresti til að skila tillögum að lagabreytingum til stjórnar BÍS lýkur.
11. mars kl. 18:00 – Fresti til að tilkynna framboð til uppstillingarnefndar lýkur.
11. mars kl. 18:00 – Fresti til að skila beiðnum um upptöku mála á Skátaþingi til stjórnar BÍS lýkur.
15. mars kl. 18:00 – Fresti uppstillinganefndar til að ljúka störfum lýkur.
18. mars kl. 18:00 – Fresti stjórnar BÍS til að senda félagsforingjum þinggögn, framboðslista og drög að dagskrá Skátaþings lýkur.
25. mars kl. 18:00 – Fresti til að skila athugasemdum um útsend gögn til Skátamiðstöðvarinnar lýkur.
25. mars kl. 18:00  – Skráning á Skátaþing lýkur
1. apríl kl. 18:00 – Skátaþing er sett, skátafélög skulu skila inn kjörbréfum.


Þinggögn

Fundarboð og dagskrá Skátaþings 2022:

Fundarboð Skátaþings 2022
Dagskrá Skátaþings 2022 – Samþykkt samhljóma

Uppgjör ársins 2021:

Ársskýrsla BÍS 2021
Ársreikningar BÍS 2021 – Samþykkt með 92,98% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 53, Nei – 2, Sátu hjá – 2)

Stefnumál framtíðar:

Tillaga að ársgjaldi til BÍS 2022-2023 – Samþykkt með 84,21% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 48, Nei – 3, Sátu hjá – 6)
Fjárhagsáætlun BÍS fyrir árin 2022 og 2023 – Samþykkt með 96,15% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 49, Nei – 5, Sátu hjá – 2)
Starfsáætlun BÍS árin 2022-2026 – Samþykkt með 87,5% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 53, Nei – 2, Sátu hjá – 2)

Gildandi lög, reglugerðir og stefnur BÍS:

Lög BÍS
Grunngildi BÍS
Stefna BÍS til 2025 – Fyrirmynd til framtíðar

Reglugerð BÍS um einkennismerki skáta
Reglugerð BÍS um heiðursmerki
Reglugerð BÍS um hæfi skátaforingja
Reglugerð BÍS um hæfi leiðbeinenda
Reglugerð BÍS um Landsmót
Reglugerð BÍS um skátamót
Reglugerð BÍS um styrktarsjóð skáta
Reglugerð BÍS um utanferðir skáta

Forvarnarstefna BÍS
Vímuvarnarstefna BÍS
Umhverfisstefna BÍS
Persónuverndarstefna BÍS


Dagskrá

Dagskrá Skátaþings 2022 á pdf formi

Fundarstjórar:

Guðmundur Finnbogason

Fundarritarar:

Elín Esther Magnúsdóttir og Erika Eik Bjarkadóttir

FÖSTUDAGURINN 1. APRÍL

18:00   
1.          Setning Skátaþings 2022
2.         Kosning fundastjóra og fundarritara
3.         Ávörp
4.         Kosning í kjörnefnd og allsherjarnefnd
Styrktarsjóður skáta – Kynning á úthlutunum 2022
Afhending skipunarbréfa
18:50   
Kaffihlé
Starfsgrunnurinn – Kynning
Þjónandi Skátamiðstöð – Kynning
Skátaskólinn – Kynning
Úlfljótsvatn – Kynning
Kynningarcarnival
20:55   
5.         Niðurstaða kjörnefndar kynnt
6.         Tillaga að dagskrá Skátaþings rædd og afgreidd
7.         Kosningar í embætti
8.         Afhending heiðursmerkja
Skátaþingi frestað til 09:00 daginn eftir
22:15  
Dagskrártilboð – Kvölddagskrá

LAUGARDAGURINN 2. APRÍL

07:00    
Dagskrártilboð – Útihlaup, ganga og jóga
08:00  
Morgunmatur opnar
08:45
Mæting
09:00 
9.         Skýrsla stjórnar BÍS – kynning og umræður
10.        Starfsáætlun stjórnar 2022-2026 kynnt, rædd og afgreidd
11.         Ársreikningar BÍS kynntir, ræddir og afgreiddir
12.        Tillaga að ársgjaldi til BÍS 2022-2023 kynnt, rætt og afgreitt
13.        Fjárhagsáætlun BÍS 2022-2023 kynnt, rædd og afgreidd
10:30
Kaffihlé
14.        Lagabreytingatillögur
12:15
Hádegishlé
13:00
15.        Jafnréttisstefna BÍS kynnt, rædd og afgreidd
16.        Önnur mál
Stjórnarskipti
13:50 
17.        Aðalfundarstörfum lýkur
14:00
Kynning á smiðjum og umræðuhópum
Smiðjur og umræðuhópar – Umferð 1
Skipti, kex og kaffiáfylling
15:05
Smiðjur og umræðuhópar – Umferð 2
15:55
Skátaþingi frestað til 09:45 daginn eftir
16:00
Dagskrártilboð – Síðdegisdagskrá
19:30   
Hátíðarkvöldverður – val

SUNNUDAGURINN 3. APRÍL

09:45 
Kynningar á smiðjum og umræðuhópum í fyrra holli
10:00  
Smiðjur og umræðuhópar fyrra holl – Umferð 1
Skipti, kex og kaffiáfylling
11:05 
Smiðjur og umræðuhópar fyrra holl – Umferð 2
Hádegismatur
12:35  
Kynningar á smiðjum og umræðuhópum í seinna holli
12:45 
Smiðjur og umræðuhópar seinna holl – Umferð 1
Skipti, kex og kaffiáfylling
13:50  
Smiðjur og umræðuhópar B holl – Umferð 2
Þingslit
15:00 
Brottför


Tillögur til afgreiðslu á Skátaþingi

Tillaga um fjölgun í fastaráðum Flutningsaðili: Stjórn BÍS – Samþykkt með 91,52% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 54, Nei – 2, Sátu hjá – 3)

Drög að jafnréttisstefnu BÍS Flutningsaðili: Þórhildur Elínardóttir Magnúsardóttir skv. samþykkt Skátaþings 2021 – Samþykkt samhljóða


Kjör á Skátaþingi 2022

Samkvæmt 17. grein laga BÍS fara kosningar fram á sléttu ártali.  Kosið er í öll hlutverk til tveggja ára.

Eftirtalin hlutverk eru laus til kjörs:

Stjórn:
Skátahöfðingi
Gjaldkeri
Fimm meðstjórnendur

Fastaráð
Þrjú sæti í alþjóðaráði
Þrjú sæti í starfsráði
Þrjú sæti í stjórn Skátaskólans
Þrjú sæti í ungmennaráði

Önnur hlutverk:
Fimm sæti í uppstillingarnefnd
Þrír félagslegir skoðunarmenn reikninga
Löggiltur endurskoðandi

Til þess að sjá nánari upplýsingar um ráðin og hlutverk,  Sjá tilkynningu frá uppstillinganefnd vegna Skátaþings 2022.

Tilkynningar um framboð skulu berast skriflega eða í tölvupósti til uppstillingarnefndar eigi síðar en 4. mars kl. 18:00, netfang uppstillingarnefndar er uppstillingarnefnd@skatarnir.is.

Uppstillingarnefnd skipa:
Berglind Lilja Björnsdóttir
Birgir Ómarsson
Katrín Kemp Stefánsdóttir
Sigurður Viktor Úlfarsson
Sædís Ósk Helgadóttir


Kynning frambjóðenda

Hér mun birtast kynning á frambjóðendum eftir að uppstillingarnefnd lýkur störfum. Það verður ekki síðar en 15. mars klukkan 18:00.

Skátahöfðingi til tveggja ára

Harpa Ósk Valgeirsdóttir – Skátafélaginu Ægisbúum

Gjaldkeri til tveggja ára

Sævar Skaptason – Skátafélaginu Kópum

Fimm meðstjórnendur til tveggja ára

Guðrún Stefánsdóttir – Skátafélaginu Hraunbúum
Huldar Hlynsson – Skátafélaginu Vífli
Jón Halldór Jónasson – Skátafélaginu Kópum
Unnur Líf Kvaran – Skátafélaginu Skjöldungum & Fossbúum
Þórhallur Helgason – Skátafélaginu Segli

Þrír meðlimir í alþjóðaráð til tveggja ára

Agnes Lóa Gunnarsdóttir – Skátafélaginu Segli
Daði Björnsson – Skátafélaginu Skjöldungum
Daði Már Gunnarsson – Skátafélaginu Árbúum

Þrír meðlimir í starfsráð til tveggja ára

Jóhanna Björg Másdóttir – Skátafélaginu Kópum
Sigurður Viktor Úlfarsson – Skátafélaginu Landnemum
Védís Helgadóttir – Skátafélaginu Landnemum

Þrír meðlimir í stjórn Skátaskólans til tveggja ára

Björk Norðdahl – Skátafélaginu Kópum
Dagbjört Brynjarsdóttir – Skátafélaginu Mosverjum
Ísak Árni Eiríksson Hjartar – Skátafélaginu Mosverjum
Kristín Hrönn Þráinsdóttir – Skátafélaginu Kópum
Ath! Tillögu stjórnar BÍS um fjölgun í fastaráðum

Þrír meðlimir í útilífsráði til tveggja ára

Hjálmar Snorri Jónsson – Skátafélaginu Kópum
Jakob Frímann Þorsteinsson – Skátafélaginu Garðbúum
Sif Pétursdóttir – Skátafélaginu Skjöldungum
Ævar Aðalsteinsson – Skátafélaginu Mosverjum
Ath! Tillögu stjórnar BÍS um fjölgun í fastaráðum

Fimm meðlimir í uppstillingarnefnd

Berglind Lilja Björnsdóttir – Skátafélaginu Segli
Hafdís Bára Kristmundsdóttir – Skátafélaginu Vífli
Jón Ingvar Bragason – Skátafélaginu Kópum
Reynir Tómas Reynisson – Skátafélaginu Garðbúum
Sædís Ósk Helgadóttir – Skátafélaginu Garðbúum

Þrír félagslegir skoðunarmenn til tveggja ára

Guðmundur Þór Pétursson – Skátafélaginu Skjöldungum
Jón Þór Gunnarsson – Skátafélaginu Hraunbúum
Kristín Birna Angantýrsdóttir – Skátafélaginu Kópum

Löggiltur endurskoðandi

Endurskoðun fer fram hjá PWC


Lagabreytingatillögur

Hér munu birtast lagabreytingatillögur sem bárust stjórn BÍS fyrir 4. mars 2022 jafnóðum og þær berast. Allar skulu þær birtar eigi síðar en 18. mars kl. 18:00.

Lagabreytingatillaga – 2. grein, um styrkingu forvarna og viðbragðsferla ÆV í lögum BÍS Flutningsaðilar: Stjórn BÍS auk hóps félagsforingja – Samþykkt með 98,3% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 58, Nei – 1, Sátu hjá – 0)

Lagabreytingartillaga – 9. & 20. grein, um stjórnir skátafélaga og félagaþrennuna  Flutningsaðili: Stjórn BÍS – Samþykkt með 72,41% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 42, Nei – 14, Sátu hjá – 2)

Lagabreytingartillaga – 10. grein, um skil á gjöldum og gögnum fyrir Skátaþing Flutningsaðili: Stjórn BÍS – Samþykkt með 94,92% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 56, Nei – 3, Sátu hjá – 0)

Lagabreytingartillaga – 14. grein, um aðkomu fullorðinna að skátastarfi Flutningsaðili: Stjórn BÍS – Samþykkt með 96,67% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 58, Nei – 1, Sátu hjá – 1)

Breytingartillaga á lagabreytingartillögu Þórhildar á 19. grein. Flutningsaðili: Stjórn BÍS – Samþykkt með 96,43% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 54, Nei – 1, Sátu hjá – 1)
Lagabreytingartillaga – 19. grein, um lagfæringar á lögum um uppstillingarnefnd Flutningsaðili: Stjórn BÍS – Kom ekki til afgreiðslu þar sem breytingartillaga sem gekk lengra var samþykkt.

Lagabreytingartillaga – 19. grein, um störf uppstillingarnefndar Flutningsaðili: Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir – Kom ekki til afgreiðslu þar sem breytingartillaga sem gekk lengra var samþykkt.

Lagbreytingartillaga – 20. grein, um að binda atkvæði á Skátaþingi ungmennum Flutningsaðili: Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir – Felld, jafn mörg greiddu með og á móti (Greidd atkvæði: Já – 29, Nei – 29, Sátu hjá – 2)

Lagabreytingartillaga – 20. grein, um aldurstakmörk atkvæðisbærra fulltrúa á Skátaþingi Flutningsaðili: Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir – Felld, náði eingöngu samþykkt 53,33% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 32, Nei – 23, Sátu hjá – 5)

Breytingartillaga á lagabreytingartillögu Þórhildar á 22.greinFlutningsaðili: Stjórn BÍS – Samþykkt með 89,83% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 53, Nei – 1, Sátu hjá – 5)

Lagabreytingartillaga – 22. grein, um fundi stjórnar Flutningsaðili: Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir – Kom ekki til afgreiðslu þar sem breytingartillaga sem gekk lengra var samþykkt.


Afgreitt á Ungmennaþingi 2022

Eftirfarandi gögn eru til að upplýsa Skátaþing um mál sem afgreidd voru á Ungmennaþingi en eru þó ekki til afgreiðslu á Skátaþingi 2022.

Kjör á ungmennaþingi

Í samræmi við 16. grein laga BÍS voru eftirtaldir aðilar kjörnir á Ungmennaþingi 4.-6. febrúar 2022 í eftirtalin hlutverk:

Þrjú sæti í ungmennaráði:

Davíð Þrastarson – Skátafélaginu Garðbúum
Hersteinn Skúli Gunnarsson – Skátafélaginu Kópum
Högni Gylfason – Skátafélaginu Kópum

Áheyrnarfulltrúi ungmenna í stjórn BÍS:

Davíð Þrastarson – Skátafélaginu Garðbúum

Þingsályktunartillögur samþykktar á Ungmennaþingi:

Tillaga að nýrri reglugerð um skátabúninginn – Tekið áfram af stjórn BÍS

Áskorun um viðburðarhald á vegum BÍS – Tekið áfram af stjórn BÍS


Tölfræði um kjörmenn

Mögulegur hámarksfjöldi atkvæða

Fjöldi starfandi skátafélaga með A aðild voru 24 og fjöldi starfandi skátafélaga með B aðild voru 2 þegar Skátaþing 2020 fór fram. Því hefði mögulegur hámarksfjöldi atkvæða getað verið 98.

Atkvæði eftir félögum

Árbúar 4
Fossbúar 4
Garðbúar 4
Heiðabúar 4
Hraunbúar 4
Klakkur 4
Kópar 4
Landnemar 4
Mosverjar 4
Segull 4
Skjöldungar 4
Svanir 4
Vífill 4
Vogabúar 3
Ægisbúar 4
Radíóskátar 1
Samtals: 60

Skiluðu ekki kjörbréfi

Skátafélag Akranes
Skátafélag Borgarness
Skátafélagið Eilífsbúar
Skátafélagið Einherjar/Valkyrjan
Skátafélagið Faxi
Skátafélagið Hafernir
Skátafélagið Örninn
Skátafélagið Stígandi
Skátafélagið Strókur
Skátafélagið Sólheimar

Um ungmennaþátttöku meðal kjörmanna

Kjörmenn á þátttökualdri (Róverskátar eða yngri) voru 27 af 60 aðalfulltrúum og 9 af 16 varamönnum.

Skátafélag Aðalfulltrúar á
þátttökualdri
Aðalfulltrúar yfir
þátttökualdri
Varafulltrúar á
þátttökualdri
Varafulltrúar yfir
þátttökualdri
Ægisbúar 0 4 0 0
Árbúar 3 1 0 0
Fossbúar 1 3 3 0
Garðbúar 3 1 0 3
Heiðabúar 1 3 0 0
Hraunbúar 1 3 1 0
Klakkur 0 4 0 0
Kópar 3 1 1 0
Landnemar 3 1 0 0
Mosverjar 2 2 2 2
Radíóskátar 0 1 0 0
Segull 1 3 0 1
Skjöldungar 3 1 1 1
Svanir 4 0 0 0
Vífill 2 2 1 0
Vogabúar 0 3 0 0
Alls 27 33 9 7Skátaþing 2021

Skátaþing 2021

Skátaþing 2021

Fundargerð Skátaþing 2021

Hægt er að sækja fundargerð Skátaþings 2021 á pdf formi með því að smella hér.

Hér neðar á síðunni má einnig finna ýmsar fróðlegar upplýsingar um Skátaþingið s.s. allar tillögur sem afgreiddar voru á þinginu, niðurstöður kosninga, upplýsingar um atkvæðadreifingu og aldursskiptingu þingfulltrúa með atkvæðisrétt.

Athygli er vakin á því að þar sem vísun í gildandi lög, reglugerðir og stefnur BÍS leiðir alltaf á útgáfu sem er í gildi þegar þau plögg eru skoðuð en ekki eins og þau voru þegar þingið fór fram.


Rafrænt Skátaþing 2021

Skátaþing verður haldið þriðjudaginn 13. apríl með notkun Microsoft Teams og fá allir skráðir fundarmenn tölvupóst með hlekk á fundinn. Smelltu hér til að skrá þig á skátaþingið.

Rafrænt fundarými opnar klukkan 18:30 og er setning þingsins klukkan 19:00.

Smelltu hér til að opna rafrænt fundarrými Skátaþings 2021.


Rafrænt kosningarkerfi

Þau sem hafa atkvæðarétt hafa aðgang að rafrænu kosningarkerfi fyrir Skátaþing 2021.

Smelltu hér til að opna rafræna kosningarkerfið.
Opnar umræður um málefni Skátaþings 2021

Haldnir verða tveir umræðufundir um málefni Skátaþings 2021. Mættu ef þú vilt spjalla um málefni sem tengjast þinginu, heyra skoðanir annarra skáta og hlusta á rök þeirra sem sendu inn tillögur fyrir þingið.

Fundirnir eru kjörinn vettvangur til að ræða lagabreytingatillögur og þingsályktun sem borist hafa þinginu, hvernig skátar geta stuðlað að aukinni ungmennaþátttöku og skoða drög að fjárhags- og starfsáætlun BÍS.

Fundirnir verða haldnir á Zoom og eru linkar á fundina hér fyrir neðan:

8. apríl kl 20:00

11. apríl kl 20:00


Dagskrá þingsins er þannig:

  1. Setning Skátaþings
  2. Kosning fundarstjóra og fundarritara
   Jón Þór Gunnarsson kjörinn fundarstjóri.
   Kolbrún Ósk Pétursdóttir og Védís Helgadóttir kjörnar fundarritarar.
  3. Kosning í kjörnefnd og allsherjanefnd
   Guðjón Hafsteinsson, Inga Auðbjörg K. Straumland og Jón Andri Helgason kjörin í kjörnefnd.
   Auður Eygló Andrésdóttir, Dabjört Vatnsdal Brynjarsdóttir, Inga Úlfsdóttir, Jóhann Malmquist og Pjetur Már Hjaltason kjörin í allsherjarnefnd
  4. Inntaka nýrra skátafélaga
  5. Skýrsla stjórnar fyrir síðasta almanaksár kynnt og rædd
  6. Úthlutun úr styrktarsjóði skáta
   Kópar, styrkur fyrir Skátaskálann Þrist, 200.000
   Rekkaskátar í Garðbúum, Ægisbúum og Skjöldungum, Skátacraft, 50.000
   Klakkur, Vetraráskorun á gönguskíðum, 90.000
  7. Niðurstaða kjörnefndar kynnt
  8. Endurskoðaðir reikningar BÍS fyrir síðasta almanaksár kynntir, ræddir og afgreiddir
  9. Fjárhagsáætlun BÍS fyrir 2 ár, yfirstandandi ár og það næsta, kynnt, rædd og afgreidd
  10. Tillaga að félagsgjaldi skáta til BÍS kynnt, rædd og afgreidd
  11. Starfsáætlun BÍS til fimm ára og langtíma stefnumörkun
  12. Staðfesting á skipan félagsforingjafundar – (Samþykkt, samhljóða)
  13. Ályktanir kynntar, ræddar og afgreiddar
  14. Lagabreytingar kynntar, ræddar og afgreiddar
  15. Kynningar frá skátafélögum
  16. Önnur mál
  17. Þingslit


Mikilvægar dagsetningar fram að Skátaþingi

16. mars kl. 19:00 – Fresti til að skila tillögum að lagabreytingum til stjórnar BÍS lýkur.
23. mars kl. 19:00 – Fresti til að skila beiðnum um upptöku mála á Skátaþingi til stjórnar BÍS lýkur.
30. mars kl. 19:00 – Fresti stjórnar BÍS til að senda félagsforingjum þinggögn, framboðslista og drög að dagskrá Skátaþings lýkur.
6. apríl kl. 19:00 – Fresti til að skila athugasemdum um útsend gögn til Skátamiðstöðvarinnar lýkur.
6. apríl kl. 19:00  – Skráning á Skátaþing lýkur
13. apríl kl. 19:00 – Skátaþing er sett


Tillögur frá skátafélögum, stjórn BÍS, ráðum þess og nefndum

Tillaga um jafnréttis- og mannréttindastefnu BÍS – Samþykkt með 100% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 49)


Þinggögn

Fundarboð Skátaþings 2021:

Fundarboð – Skátaþing apríl 2021

Uppgjör ársins 2021:

BÍS Ársskýrsla 2020

Ársreikningur BÍS 2020 – Samþykkt með 98% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 49, Nei – 1, Tóku ekki afstöðu – 0)

Kynningarmyndband um ársreikning BÍS 2020

Kynningarmyndband um ársreikning Skátamóta og ÚSÚ 2020

Stefnumál framtíðar:

Fjárhagsáætlun BÍS 2021-2022 – Samþykkt með 95,74% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 45, Nei – 0, Tek ekki afstöðu – 2)
Tillaga að ársgjaldi til BÍS 2021-2022 – Samþykkt með 100% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 48)
Starfsáætlun BÍS 2021-2025
Fyrri kosning – Sviðsmynd 1 kosin fram yfir sviðsmynd 2 með 64% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Sviðsmynd 1 – 38, Sviðsmynd 2 – 18)
Seinni kosning – Sviðsmynd 1 samþykkt með 93,62% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 44, Nei – 3, Tek ekki afstöðu – 0)

Kynningarmyndband um starfsáætlun BÍS 2021-2025

Gildandi lög, reglugerðir og stefnur BÍS:

Lög BÍS
Grunngildi BÍS

Reglugerð BÍS um einkennismerki skáta
Reglugerð BÍS um heiðursmerki
Reglugerð BÍS um hæfi skátaforingja
Reglugerð BÍS um hæfi leiðbeinenda
Reglugerð BÍS um Landsmót
Reglugerð BÍS um skátamót
Reglugerð BÍS um styrktarsjóð skáta
Reglugerð BÍS um utanferðir skáta

Forvarnarstefna BÍS
Vímuvarnarstefna BÍS
Umhverfisstefna BÍS


Lagabreytingartillögur

Um auðveldara aðgengi skáta að Skátaþingi, auk embætta og ráða innan BÍS og að Ungmennaþing verði haldið a.m.k. árlega – Flutningsaðili: Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir

9. grein laga um auðveldara aðgengi ungra skáta að stjórn skátafélags. – Felld með 64% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Nei – 32, Já – 16 Tek ekki afstöðu – 2)

Ný 16. grein skátalaga um árlegt Ungmennaþing og 21. grein laga um áheyrnarfulltrúa ungmenna. – Samþykkt með 84% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 42, Nei – 6, Tek ekki afstöðu – 1)

18. grein um auðveldara aðgengi ungmenna að Skátaþingi auk embætta og ráða innan BÍS. – Felld, náði eingöngu samþykkt 60% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 30, Nei – 18, Tek ekki afstöðu – 2)

18. grein um jafna aldursdreifingu í ráðum, nefndum og stjórnum. – Samþykkt með 86% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 43, Nei – 7, Tek ekki afstöðu – 0)

19. grein um atkvæði ungmenna á Skátaþingi – Felld með 59,18% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Nei – 29, Já – 20, Tek ekki afstöðu – 1)

19. grein um atkvæðisrétt ungmenna á Skátaþingi – Felld með 56% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Nei – 28, Já – 22, Tek ekki afstöðu – 0)

20. grein um þátttöku ungmenna í kjörnefnd og allsherjarnefnd á Skátaþingi – Felld, náði eingöngu samþykkt 52% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 26, Nei – 24, Tek ekki afstöðu – 0)

20. grein um kjörgengi ungmenna. – Felld, náði eingöngu samþykkt 52% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 26, Nei – 24, Tek ekki afstöðu – 0)

25. grein um fjölgun í fastaráð – Samþykkt með 77,55% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Já – 38, Nei – 4, Tek ekki afstöðu – 7)

25. grein um aldurstakmark ungmennafulltrúa í fastaráði BÍS – Felld með 52% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Nei – 26, Já – 24, Tek ekki afstöðu – 0)

25. grein um aldurstakmark skáta í ungmennaráði – Felld með 55,10% greiddra atkvæða (Greidd atkvæði: Nei – 27, Já – 22, Tek ekki afstöðu – 0)


Tölfræði um kjörmenn á Skátaþingi 2021

Mögulegur hámarksfjöldi atkvæða

Fjöldi starfandi skátafélaga með A aðild voru 24 og fjöldi starfandi skátafélaga með B aðild voru 2 þegar Skátaþing 2020 fór fram. Því hefði mögulegur hámarksfjöldi atkvæða getað verið 98

Atkvæði eftir félögum

Árbúar 4
Eilífsbúar 1
Fossbúar 4
Garðbúar 4
Heiðarbúar 4
Hraunbúar 4
Klakkur 4
Kópar 4
Landnemar 4
Mosverjar 2
Segull 4
Skjöldungar 4
Vífill 4
Vogabúar 4
Ægisbúar 3
Samtals 54

Skiluðu ekki inn kjörbréfi fyrir Skátaþing 2020

Skátafélag Akraness
Skátafélag Borgarness
Skátafélagið Einherjar Valkyrjan
Skátafélagið Faxi
Skátafélagið Hafernir
Skátafélag Sólheima
Skátafélagið Stígandi
Skátafélagið Strókur
Skátafélagið Svanir
Skátafélagið Örninn

Um ungmennaþátttöku meðal kjörmanna

Kjörmenn á þátttökualdri (Róverskátar eða yngri) voru 26 af 52 kjörmönnum og 0 af 5 varamönnum.

Aldursskipting kjör- og varamanna eftir skátafélögum

Skátafélag Kjörmenn á
þátttökualdri
Kjörmenn yfir
þátttökualdri
Varamenn á
þátttökualdri
Varamenn yfir
þátttökualdri
Árbúar 2 2 0 0
Eilífsbúar 0 1 0 0
Fossbúar 2 2 0 0
Garðbúar 2 2 0 0
Heiðarbúar 1 3 0 1
Hraunbúar 4 0 0 0
Klakkur 1 3 0 1
Kópar 3 1 0 0
Landnemar 3 1 0 1
Mosverjar 1 1 0 0
Segull 3 1 0 1
Skjöldungar 2 2 0 0
Vífill 1 3 0 0
Vogabúar 0 4 0 1
Ægisbúar 1 2 0 0
Alls 26 28 0 5Reglugerð BÍS um styrktarsjóð skáta

Reglugerð BÍS um
styrktarsjóð skáta

Samþykkt á Skátaþingi, 7 apríl 2018.

Tilgangur

Um er að ræða söfnunarsjóð BÍS þar sem sjóðnum eru tryggðar fastar tekjur og höfuðstóllinn ávaxtaður, en allt að 80% hlutfall árlegrar ávöxtunar notaðir til styrkveitinga innan skátahreyfingarinnar á Íslandi eins og reglugerðin segir til um. Jafnframt er heimilt að ganga á höfuðstól sjóðsins ef stjórnin metur styrkumsóknir þess eðlis að það réttlæti það, en aldrei þó meira en árlegt framlag styrktarpinna skáta í sjóðinn.

Hvað er styrkt

Styrkhæf verkefni skulu flokkast undir einn eða fleiri eftirtalinna flokka:

 1. Útgáfu innan skátahreyfingarinnar
 2. Nýjungar í starfi skátafélaganna sem miði að fjölgun skáta á Íslandi
 3. Styrkur til aðstöðusköpunar skátastarfs
 4. Fræðslumála innan skátahreyfingarinnar
 5. Styrkir til skátafélaga til að auðvelda börnum og fullorðnum með ólíkan bakgrunn að taka þátt í skátastarfi

Styrkveiting

Hægt er að sækja um styrki allt árið, en styrkir að upphæð 100.000 kr. eða hærri eru aðeins veittir einu sinni á ári, á Skátaþingi. Engin einn aðili getur fengið meira en 50% af úthlutun hvers árs.

Umsókn og umsækjendur

Umsóknir um styrk skulu berast sjóðsstjórn á sérstöku umsóknarblaði sem fæst í Skátamiðstöðinni/ á vef BÍS. Umsækjendur eru fyrst og fremst skátafélögin og viðurkenndar starfseiningar innan BÍS.

Sjóðstjórn

Í sjóðsstjórn sitja: Skátahöfðingi, aðstoðarskátahöfðingi og gjaldkeri BÍS.

Endurskoðendur sjóðsins eru endurskoðendur BÍS.

Tekjur sjóðsins

Árlega skal renna í sjóðinn ein milljón króna af söluhagnaði styrktarpinna skáta, afrakstur sölu minningarkorta, áheita og sérstaka gjafa sem og sérstök framlög BÍS er stjórn ákveður hverju sinni.

Ávöxtun sjóðsins

Framkvæmdastjóri BÍS annast fjárreiður og ávöxtun sjóðsins og skal leitast við að velja áhættulitlar ávöxtunarleiðir í samráði við stjórn sjóðsins.

Breyting á stofnskrá sjóðsins

Sjóðurinn var stofnaður á aðalfundi BÍS í mars 1998 og er aðeins hægt að breyta reglugerð hans á aðalfundi BÍS.


Skátamiðstöðin

Skátamiðstöðin

Skátamiðstöðin í Hraunbæ 123 hýsir starfsólk Bandalags íslenskra skáta, á efri hæð hússins er stór og góður salur, vel búið fundarherbergi og skrifstofur BÍS. Auk daglegrar starfsemi starfsfólks er góð funda og vinnuaðstaða í húsinu fyrir sjálfboðaliða skátanna og reglulega fara þar fram ýmis fundir, hittingar og námskeið. Skátum með félagsaðild að BÍS er ávallt velkomið að óska afnota af húsnæðinu.

Opnunartímar skátamiðstöðvarinnar:

Mánudaga – fimmtudaga: 09:00 – 17:00
Föstudaga: 09:00 – 13:00
Lokað um helgar

Framkvæmdastjóri BÍS

Helga Þórey Júlíudóttir

Netfang: helga@skatarnir.is
Sími: 550 9809 / 659 3740

Helga Þórey Júlíudóttir er framkvæmdarstjóri BÍS, hún stýrir daglegum rekstri og framþróun Skátamiðstöðvarinnar og framfylgir stefnu BÍS.  Hún á tryggt samstarf við sjálfboðaliðana sem skipa stjórn BÍS og fylgir samþykktum hennar eftir en einnig á Helga í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og stjórnir dótturfyrirtækja. Helga er í forsvari fyrir BÍS gagnvart hinu opinbera, fjölmiðlum og helstu samstarfsaðilum skátahreyfingarinnar á Íslandi. Áherslur Helgu í starfi eru að renna styrkari stoðum undir fræðslu, stuðning við dagskrá, miðlun og þjónustu við skátafélögin í landinu.

Fræðsla og þjálfun

Katrín Kemp Stefánsdóttir

Verkefnastýra fræðslumála

Netfang: katrin@skatarnir.is
Sími: 550 9804

Katrín er verkefnastýra fræðslumála, hún hefur yfirumsjón með fræðsluefni, námskeiðaframboði og þjálfunum á vegum BÍS. Katrín vinnur að markmiðum BÍS um Skátaskólann og er í nánu samstarfi við sjálfboðaliðana sem mynda stjórn skólans. Hún vinnur líka með leiðbeinendasveit BÍS sem sinnir skipulagi og framkvæmd námskeiða með dyggum stuðningi hennar. Katrín og erindrekar BÍS vinna líka oft saman að átaksverkefnum sem snúa að fræðslu- og þjálfunarmálum.

Javier Paniagua Petisco

Verkefna- og leiðtogaþjálfi

Netfang: pani@skatarnir.is
Sími: 550 9803

Pani gegnir stöðu verkefna- og leiðtogaþjálfa í hlutastarfi fyrir Bandalag íslenskra skáta en hann er einnig framkvæmdastjóri Úlfljótsvatns. Sem verkefna- og leiðtogaþjálfi mun Pani stýra því að staðla viðburðaferla, vinnuaðferðir og skilvirkari skjölun hjá Skátamiðstöðinni. Hann mun starfa náið með leiðbeinendasveitinni og styrkja þau að verða hágæða þjálfunarteymi fyrir leiðtoganámskeið. Hann mun einnig vinna að innleiðingu leiðtogaþjálfunar á öllum stigum BÍS svo að sjálfboðaliðar geti best vaxið í sínum hlutverkum.

Erindrekar

Halldór Valberg

Netfang: halldor@skatarnir.is
Sími: 550 9806

Sigurgeir B. Þórisson

Netfang: sigurgeir@skatarnir.is
Sími: 550 9801

Sædís Ósk Helgadóttir

Netfang: saedis@skatarnir.is
Sími: 550 9805

Allir erindrekar

Netfang: erindrekar@skatarnir.is
Sími: 550 9800

Erindrekar BÍS vinna með sjálfboðaliðum BÍS og í félagsstarfi skátafélaganna um land allt. Sem erindrekar eru þau í samskiptum við skátafélög um allt land og styðja þau í fjölbreyttum verkefnum sem styrkja félagsstarf þeirra, miðla reynslu á milli félaga og vinna að lausnum á sameiginlegum áskorunum þeirra. Erindrekar sinna líka allskyns átaksverkefnum sem miða að því að því að styðja sjálfboðaliða í þeirra hlutverkum s.s. með útgáfu fræðsluefnis og verkfæra, með þjálfun og með virkri handleiðslu. Þau vinna líka að framþróun og innleiðingu nýs dagskrárefnis í skátastarfi.

Erindrekar vinna líka að því að fjölga bæði sjálfboðaliðum og þátttakendum í skátastarfi og geta liðsinnt við að koma á fót skátastarfi í byggðarlögum þar sem ekki fyrirfinnst skátastarf nú þegar. Í slíkum verkefnum bjóðast þau að koma hvert á land sem er að kynna starfið fyrir áhugasömum sjálfboðaliðum og þátttakendum, halda námskeið fyrir nýja sjálfboðaliða og reka dagskrá fyrir þátttakendur í nokkur skipti.
Skiptingu erindrekanna milli félaga má sjá hér

Fjármál og miðlun

Halldóra Inga Ingileifsdóttir

Fjármálastjóri

Netfang: halldora@skatarnir.is
Sími: 550 9807

Halldóra Inga er fjármálastjóri BÍS og vinnur með framkvæmdastjórum BÍS og dótturfyrirtækja. Sem fjármálastjóri ber Halldóra ábyrgð á daglegri fjármálastjórn og bókhaldi ásamt fjárreiðum BÍS og dótturfyrirtækjum þess.

Hilda Ösp Stefánsdóttir

Bókari

Netfang: hilda@skatarnir.is
Sími: 550 9811

Hilda er bókari og vinnur með framkvæmdastjórum BÍS og dótturfyrirtækja ásamt fjármálastjóra. Hennar helstu verkefni snúa að innheimtu, launamálum og færa bókhald BÍS og dótturfyrirtækja þess. Hilda aðstoðar einnig oft við yfirlestur efnis áður en það er gefið út af BÍS.

Rita Osório

Kynningarmálastýra

Netfang: rita@skatarnir.is
Sími: 550 9802

Rita stýrir ímyndarmálum BÍS og dótturfyrirtækja þeirra. Hún stýrir samfélagsmiðlum og býr til skemmtilegt efni til að sýna frá starfinu. Rita vinnur einnig að því að lyfta heimasíðum BÍS og dótturfyrirtækja í nýjar hæðir, búa til nútímalegt og lifandi kynningarefni fyrir skátafélögin og að gera stuðningsefni fyrir skátaforingja og aðra sjálfboðaliða aðgengilegt og flott. Hún tekur einnig myndir og myndbönd úr starfi BÍS.