Gagnaskil

Gagnaskil skátafélaga


Í UPPHAFI VEGFERÐAR

Á þessu vefsvæði hafa verið tekin saman þau gögn sem stjórnum skátafélaga ber að senda skrifstofu BÍS fyrir Skátaþing. Ef skátafélög ná ekki að senda gögnin fyrir Skátaþing eiga þau samt sem áður að senda gögnin. Þetta yfirlit getur verið gagnlegt við undirbúning aðalfundar félaganna og hvetjum við stjórnir að fara yfir listann tímalega. Efnið er sett fram í sömu röð og tékkalistinn.

Ef skátafélagið er meðlimur af Skátasambandi Reykjavíkur þarf að muna að félaginu ber einnig að senda sömu gögn til SSR.

Hægt að sækja yfirlitið á pdf. skjali ásamt verkefnalista yfir ýmiss málefni sem stjórnir þurfa að hafa í huga við stjórnarskipti eftir aðalfund.

Stjórnendur skátafélaga geta og eru hvött til að leita ráðgjafar og aðstoðar hjá Skátamiðstöðinni sé þess þörf. Þá má alltaf senda okkur ábendingar um verkfæri sem vantar eða má bæta á þessu vefsvæði.

Stjórnarskipti - Verkefnalisti

ÁRSSKÝRSLA SKÁTAFÉLAGSINS

Ár hvert er rituð ársskýrsla fyrir skátafélagið sem er síðan afhent BÍS. Ársskýrslan er söguleg heimild um starf félagsins ár hvert og því mikilvægt að vanda til verka. Í ársskýrslu er gott að nefna eftirfarandi hluti og eru félögin hvött til þess að myndskreyta ársskýrsluna með myndum úr viðburðunum sem minnst er á í skýrslunni og öðru starfi félagsins.

 • Ávarp félagsforingja – Stuttur inngangur frá félagsforingja um starfsemi félagsins á tímabilinu eða hugvekja um skátastarf.
 • Forystufólk félagsins – Yfirlit yfir stjórnarmeðlimi og hlutverk þeirra.
 • Sveitarstarf félagsins – Yfirlit yfir starfandi sveitir félagsins, foringja þeirra, aðstoðarforingja, stutt
  samantekt, tvær til þrjár málsgreinar, yfir það sem sveitin tók sér fyrir á starfsárinu.
 • Ráð og nefndir – Gott að minnast á hver eru að sinna öðrum störfum fyrir félagið s.s. skálanefnd, birgðanefnd, skemmtinefnd, bakland, 17. júní nefnd og fleira.
 • Nefndarstörf eða vinnuhópastörf félaga utan félags – eru einhverjir meðlimir félagsins í öðrum
  störfum innan skátahreyfingarinnar t.d. í mótstjórnum, í stjórn BÍS, í vinnuhópum BÍS, ráðum BÍS eða annað.
 • Þátttökutölur – Greinagott yfirlit yfir fjölda skáta eftir aldursbili og kyni. Jafnvel væri gott að hafa samanburð fjölda þátttakenda yfir síðustu ár.
 • Viðburðir – Kafli um helstu viðburði sem félagið tók þátt í. Hægt er að skipta þessum kafla í tvennt, annars vegar viðburðir innan félagsins eins og sveitarútilegur, dagsferðir, félagsútilegur, jólafundur eða afmæli. Svo hins vegar viðburðir sem félagið tók þátt í sem voru skipulagðir utan félagsins eins og af BÍS eða öðrum skátafélögum, erlendir skátaviðburðir, hverfahátíðir eða viðburðir á vegum annara félagasamtaka.
 • Námskeið og fræðsla – Yfirlit yfir hvaða námskeið og fræðslu skátar í félaginu sóttu á tímabilinu, bæði á vegum BÍS og annarra samtaka. Sem dæmi, foringjaþjálfun (sveitarforingjanámskeið BÍS, neisti…), skyndihjálparnámskeið og verndum þau námskeið.
 • Aðrar vörður í starfinu –  Voru veitt heiðursmerki til félagsmeðlima. Var samfélagsverkefni sem gekk vel. Hélt félagið upp sumarstarfi, smíðaskóla, útilífsskóla eða annað.
 • Rekstur og aðstaða – Hvert er ársgjaldið, hvernig er aðstaðan í skátaheimilinu, á skátafélagið
  einhverjar eignir eins og skátaskála. Voru viðhaldsverkefni tengd eignum á árinu. Hér undir er hægt að hafa ársreikningana og rekstraráætlun fyrir næsta starfsár.
 • Starfsáætlun fyrir næsta starfsár –  Eru einhverjir viðburðir sem félagið tekur þátt í ár hvert og eru einhverjir nýir viðburðir sem félagið mun taka þátt í.
 • Félagatal – hægt er að hafa félagatal í lokin sem inniheldur einungis nöfn skátanna í félaginu eftir sveitum. Þetta eru sögulegar heimildir sem gott er að hafa skrá yfir.


AFRIT AF LÖGUM FÉLAGSINS

Gildandi lög félagsins að loknum aðalfundi, aðlöguð að þeim breytum sem kunna að hafa orðið á nýyfirstaðnum aðalfundi ber að senda til BÍS. Félög eru hvött til að renna yfir lög sín og bera saman við kröfur 9. greinar laga BÍS um ákvæði sem skulu vera í lögum hvers skátafélags og við kröfur í 5. grein laga nr. 110/2021 um félög til almannaheilla. Vanti ákvæði í lög eru stjórnir hvattar að undirbúa breytingar á lögum sínum fyrir næsta aðalfund.


STARFSÁÆTLUN NÆSTA STARFSÁRS

VIÐBURÐIR OG VERKEFNI NÆSTA STARFSÁRS

Starfsáætlun er mikilvægt verkfæri til þess að setja stefnu í starfi fyrir næsta ár. Þannig geta skátar, foringjar, stjórn og forráðafólk í félaginu öll gengið að sömu upplýsingum um hvað sé á ætlun í starfinu næsta árið. Gott er að festa starfsáætlunina í ársskýrslu svo hún sé aðgengileg sem flestum, hægt er að hafa hana sem viðauka. Félög eru hvött til að auglýsa starfsáætlun.

SNIÐMÁT FYRIR FÉLÖGIN AÐ FYLLA INN Í

Hér er sniðmát að starfsáætlun sem félögin geta nýtt sér en hægt er að aðlaga þau eftir hentugleika. Ekki er þó nauðsynlegt að nota þetta sniðmát en það gefur góða hugmynd af hvernig starfsáætlun gæti litið út.

Hér eru einnig sniðmát að viðburðadagatölum sem félögin geta fyllt inn í með sínum viðburðum til þess að hafa skipulag félagsins sjónrænt fyrir þátttakendur og foringja. Í þeim má finna helstu viðburði BÍS sem eru komnir í viðburðardagatal BÍS. En svo getur félagið bætt við sínum fundum, útilegum og öðrum viðburðum á vegum félagsins.

Viðburðadagatal - yfirlit
Viðburðadagatal BÍS

ÁRSREIKNINGAR SÍÐASTA STARFSÁRS

Senda skal ársreikninga síðasta starfsárs til BÍS. Hægt er að hafa þá inn í ársskýrslunni sem viðauka.


UPPLÝSINGAR UM STJÓRNARMEÐLIMI

Senda skal BÍS yfirlit yfir stjórnarmeðlimi félagsins, þær upplýsingar skulu innihalda:

 1. Fullt nafn
 2. Kennitölu
 3. Netfang
 4. Hlutverk í stjórn

Félögin geta líka sent BÍS staðfestingu á að búið sé að uppfæra stjórnendahópinn inn á Abler skráningarsíðu félagsins með réttum upplýsingum. Tengiliður félagsins getur þá sótt upplýsingarnar um stjórnarmeðlimina þar.

Til þess að bæta hlutverkunum við stjórnarhópinn er farið inn í þjálfaraviðmótið í sjálfboðaliðasviðið þar er hægt að finna stjórn félagsins. Þegar búið er að velja stjórnina er ýtt á litlu örina við hliðina á valmöguleikanum hópar, þá er ýtt á ,,stofna hóp“. Búið til hópa fyrir hvert hlutverk og bætið stjórnarmeðlimum í réttan hóp.


FÉLAGATAL

Skátafélög sem halda utan um félagatal í Abler þurfa ekki að skila sérstaklega inn félagatali s.s. í formi excel skjals. Félagatal þeirra félaga er alltaf í skilum enda hefur Skátamiðstöðin beinan aðgang að því. Einungis þarf að yfirfara Abler og staðfesta við Skátamiðstöðina að skráning sé rétt.

Félög sem ekki halda utan um félagatal sitt í Abler þurfa að senda inn nafnalista sinna félaga ásamt kennitölum og netföngum sem hægt er að ná á viðkomandi í gegnum sé það þeirra eigið eða forráðafólks.


SAKAVOTTORÐSHEIMILDIR

Öllum starfandi skátum innan skátafélaga 18 ára og eldri ber að skila inn heimild til BÍS til öflunar upplýsinga úr Sakaskrá ríkisins.

Eftir að einstaklingur hefur undirritað heimildina er hún endurnýtanleg svo lengi sem einstaklingurinn er í samfelldu starfi fyrir félagið. Því skulu félögin geyma heimildirnar í möppu á skrifstofu félagsins eða í rafrænni möppu.

Á hverju ári áður en afrit af heimildunum eru send til BÍS skal yfirfara möppuna og fjarlægja þau sem hafa farið í hlé frá ábyrgðarstöðum innan félagsins og bæta við þeim sem bæst hafa í hóp 18 ára og eldri.

Til að senda afrit er nóg að taka ljósmynd af hverri heimild, Skátamiðstöðin mælir einnig með adobe scan snjallforritinu fyrir snjallsíma.

Vakin er athygli á því að einnig er ætlast til þess að sjálfboðaliðar sem koma og aðstoða á viðburðum eins og skátamótum eða útilegum eiga einnig að skrifa undir sakavottorðsheimild.


Viltu gerast sjálfboðaliði?

Viltu gerast sjálfboðaliði?

Á þessari síðu finnur þú virk útköll eftir sjálfboðaliðum, upplýsingar um sjálfboðaliðastörf og ólíkar leiðir til að gerast sjálfboðaliði.

Skátahreyfingin á Íslandi og um allan heim hefur reitt sig á krafta sjálfboðaliða sem eru reiðubúin til að starfa í þágu æskulýðsstarfs sem stuðlar að valdeflingu ungmenna, alþjóðlegu bræðralagi og bættum heimi.

Virk útköll eftir sjálfboðaliðum

7 leiðir til að taka þátt sem sjálfboðaliði


1 - Skapa upplifanir fyrir ungt fólk

Við leggjum kapp á að bjóða ungu skátunum okkar spennandi starf þar sem hvert og eitt getur vaxið og dafnað. Það eru ótal leiðir færar til að leggja því starfi lið hvort sem þig langar að prófa að vera leiðbeinandi í vikulega starfinu, mæta stöku sinnum til ólíkra hópa að deila færni sem þú býrð yfir eða með því að vera á útkallslista fyrir viðburði og stórmót. Við erum þakklát fyrir hvert framlag.

Gerast sjálfboðaliði

2 – Stuðningur við skátafélag

Skátafélögin eru lykileiningar í skátastarfinu og innan þeirra eru ótal spennandi verkefni sem styrkja félagsstarfið. Það er alltaf tekið vel á móti fólki sem vill styðja við félögin bæði í afmörkuðum verkefnum við fjáraflanir, hverfahátíðar eða viðhald eigna en líka í stærri verkefnum s.s. í fararstjórnum á stærri mót, umsjón skála og í stjórn félagsins. Það getur líka verið mjög dýrmætt fyrir félög að fá fersk augu inn í félagið til að rýna starfið til gagns.

Gerast sjálfboðaliði

3 – Bjóða fram færni þína

Skátarnir þurfa reglulega á fólki að halda með færni m.a. í iðngreinum, fjármálum, listgreinum, margmiðlun, matreiðslu, umönnun og upplýsingatækni. Við getum alltaf tengt fólk við verkefni þar sem kraftar þeirra nýtast þeim sjálfum og skátastarfi til heilla.

Gerast sjálfboðaliði

4 – Verkefnastjórnun

Skátastarf er frábær vettvangur til að öðlast reynslu í skipulagi og framkvæmd verkefna. Við getum ávallt nýtt fólk sem er reiðubúið að taka að sér stjórn stórra verkefna bæði á vettvangi skátafélaga og landssamtakanna. Þetta geta verið stórmót, þróun á dagskrá og stuðningsefni, skipulag ferða erlendis, stefnumótun og margt fleira.

Gerast sjálfboðaliði

5 – Fræðsla og þjálfun

Við leggjum okkur fram við að fræða og þjálfa fólkið okkar og höfum metnað fyrir því að skapa umhverfi þar sem þau sem stýra skátastarfinu geta sífellt bætt við sig hagnýtri reynslu. Við erum ávallt viðbúin að finna fólki vettvang sem er reiðubúið að bjóða öðrum fræðslu og þjálfun út frá reynslu sinni og sérþekkingu.

Gerast sjálfboðaliði

6 – Bakland

Mörg hafa ekki kost á að lofa sér í sjálfboðaliðastarf til skemmri né lengri tíma en vilja samt hjálpa þegar útkall eftir sjálfboðaliðum kemur sem hentar þeim. Það er dýrmætt geta kallað eftir aðilum úr baklandi til að hoppa í lítil verkefni eins og að elda eina máltíð í útilegu, til að flytja fólk eða búnað og taka þátt í tiltekt. Öll verk eru mikilvæg í stóru myndinni.

Gerast sjálfboðaliði

7 – Útilífsmiðstöð skáta

Á útilífsmiðstöðvunum á Hömrum og Úlfljótsvatni fer fram fjölbreytt starfsemi og ætíð nóg af verkefnum smá sem stór. Sama hvort þig langi bara að raka túnið eða að hjálpa við sumarbúðirnar, hvert unnið verk skiptir sköpum.

Gerast sjálfboðaliði

Umsókn um sjálfboðaliðastarf

Við bjóðum þeim sem hafa áhuga að reyna fyrir sér í sjálfboðaliðastarfi hjá skátunum að fylla út eftirfarandi umsókn. Starfsmaður landssamtaka skátanna setur sig svo í samband við þig og hjálpar þér að tengjast besta verkefninu fyrir þig.

Veldu allt sem þú telur þig hafa áhuga á
Veldu allt sem á við fyrir þig
Valkvætt

Forsíða Page Title

VILTU TAKA ÞÁTT ?

Skátahreyfingin er alþjóðleg æskulýðshreyfing sem vinnur að valdeflingu ungmenna í þeim tilgangi að virkja þau til jákvæðra áhrifa í sínu samfélagi og til þátttöku í að bæta þann heim sem við búum í. Skátastarf er gefandi bæði fyrir ungt fólk og fullorðna sjálfboðaliða sem sinna starfinu með því. Í skátastarfi öðlast þú ekki eingöngu reynslu, kunnáttu og minningar heldur er félagsskapurinn líka frábær, tækifærin endalaus og starfið kemur í sífellu skemmtilega á óvart.

HREFNUSKÁTAR

5 - 6 ÁRA


DREKASKÁTAR

7 - 9 ÁRA


FÁLKASKÁTAR

10 - 12 ÁRA


DRÓTTSKÁTAR

13 - 15 ÁRA


REKKASKÁTAR

16 - 18 ÁRA


RÓVERSKÁTAR

19 - 25 ÁRA


FULLORÐNIR

26 ÁRA OG ELDRI


FJÖLSKYLDUSKÁTAR

FJÖLSKYLDU ALDURFjölskylduskátar

FJÖLSKYLDUSKÁTAR

Ævintýri, náttúra og samvera

Í gegnum fjölskylduskátastarf gefst yngri börnum tækifæri til að kynnast skátastarfi ásamt einum eða fleiri fullorðnum á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. 


Markmið

Útivist, samverustundir fjölskyldunnar og aukið sjálfstæði ungra barna. Í fjölskylduskátastarfinu er eitt af markmiðum þess að auka tengsl og styrkja samband milli barnsins og þess fullorðna sem stunda skátastarfið saman. 

Fundarstarf

Fundarstaðir eru breytilegir eftir viðfangsefni og fjölskyldur fá tímanlega að vita staðsetningu fundarins. Í langflestum tilfellum eru fundir haldnir utandyra og því mikilvægt að allir fjölskyldumeðlimir séu klæddir eftir veðri.

Börnin fá möguleika á því að taka þátt í krefjandi og spennandi skátaupplifun þar sem þau fá að upplifa það að vera virk í náttúrunni og deila því með fjölskyldunni. Foreldri sem og aðrir fjölskyldumeðlimir eru virkir þátttakendur með börnunum á öllum skátafundum og eru þar til að upplifa sjálf skátastarfið og til að styðja börn sín og hvetja. 

Að foreldrar og börn verji tíma saman í náttúrunni og geri eitthvað jákvætt og uppbyggilegt saman styrkir sjálfsmynd þeirra og félagsfærni. Í fjölskylduskátum eru foreldrarnir jafn miklir þátttakendur í skátastarfinu og ungskátarnir og þeir fá að reyna á eigin skinni út á hvað skátastarfið snýst.

Fundartímar eru vanalega aðra hverja helgi ca. tvo klukkutíma í senn 

Yfirlit yfir félög sem eru með fjölskylduskátastarf


Fullorðnir (26 ára og eldri)

FULLORÐIN

26 ÁRA OG ELDRI

Hjálpsemi, traust og samvinnufýsni

Með reynsluna að vopni styðja fullorðnir við skátastarf yngri skáta. Skátastarfið heldur áfram að heilla og margir byrja í fyrsta sinn að starfa með skátunum á þessum aldri.

FINNA SKÁTAFÉLAG

UM STARF FULLORÐINNA

Starf fullorðinna skáta er mjög fjölbreytt þar sem starfið veltur alveg á skátunum sjálfum og hvernig þau vilja stunda sitt skátastarf. Margir sinna sjálfboðaliðastörfum á borð við foringjastöður og stjórnarstöður eða koma inn í tímabundin verkefni.

Einnig eru skátahópar fyrir fullorðna þar sem eldri en 26 ára hittast og þróa með sér sitt skátastarf þannig það er aldrei of seint að byrja í skátunum!

HITTINGAR RÓVERSKÁTA

Ýmsir róverskátahópar starfa víðsvegar um landið. Á landsbyggðinni eru þessir hópar iðulega innan sama skátafélags en á höfuðborgarsvæðinu eru þeir sjaldnast bundnir einu skátafélagi. Þessir hópar hafa mjög ólíkan hátt á því hvernig þau hittast og hvað þau taka sér fyrir hendur. Sumir hópar starfa saman kringum afmörkuð verkefni eins og viðburðahald, foringjastörf eða samfélagsvinnu. Aðrir hópar starfa saman í þeim tilgangi að njóta félagsskapar hvert af öðru og sinna áhugamálum sínum innan skátastarfs í sameiningu. Þannig geta róverskátar starfað í skipulögðum og formföstum hópum eða í breytilegum félagsskap og jafnvel sem einstaklingar.  Róverskátar eru sjaldnast með eldri skátaforingja heldur skipa einn leiðtoga úr hópnum eða skipta verkum með sér með óformlegri hætti.


VIÐBURÐIR Á VEGUM SKÁTAFÉLAGSINS

Ferðalög og útilegur á róverskátaaldri eru með talsvert öðrum hætti en á yngri aldursbilum. Róverskátar eru fyllilega fær um að skipuleggja og fara í flestar ferðir sjálf fremur en að ferðir séu skipulagðar fyrir þau. Róverskátar hafa tækifæri að njóta til fulls alls þess sem býðst í ferða- og fjallamennsku á Íslandi og geta líka leitað ævintýranna utan landsteina. Róverskátar hafa gott aðgengi að ýmsum skálum og útivistarsvæðum víðsvegar um Ísland og því er eins farið í útlöndum. Í þessum ferðum spreyta róverskátar sig oft á nýrri og krefjandi dagskrá en stundum er megintilgangurinn einfaldlega að njóta félagsskapar hvers annars, bæði í innlendu og alþjóðlegu samhengi.

Skátafélögin skipuleggja stundum ferðir fyrir róverskáta sem þakklætisvott fyrir sjálfboðaliðastörf þeirra. Róverskátar eru iðulega á meðal þeirra sem skipuleggja og aðstoða við aðrar skipulagðar ferðir félagsins sem eru haldnar fyrir yngri skátana.


VIÐBURÐIR Á VEGUM BÍS

Á vegum Bandalags íslenskra skáta (BÍS), landssamtaka skátafélaganna, geta róverskátar tekið þátt í ýmsum viðburðum en umgjörð þessara viðburða er önnur en þeirra viðburða sem bjóðast yngri skátum. Meiri áhersla er lögð á leiðtogaþjálfun og margir viðburðir snúa að mótun og ákvörðanatöku fyrir starf skátahreyfingarinnar á Íslandi. Oft standa róverskátar sjálfir fyrir viðburðum þar sem þeir bjóða jafnöldrum úr öðrum skátafélögum og tryggja þannig enn betur að spennandi viðburðir standi til boða fyrir sitt aldursbil.

LANDSMÓT SKÁTA

Róverskátar geta farið sem sjálfboðaliðar á Landsmót skáta. Mótið er haldið á fjögurra ára fresti, ýmist á Úlfljótsvatni og að Hömrum við Akureyri. Landsmótið er vikulangt mót fyrir alla skáta 10 – 18 ára þar sem skátar af öllu landinu koma saman og reisa tjaldbúð. Það má með sanni segja að á landsmóti sé öllu til tjaldað og er dagskrá mótsins hin glæsilegasta. Róverskátar eru oft í fararstjórn skátafélaganna sem undirbýr ferðina á mótið, skipuleggur tjaldbúð og búnað félagsins á mótinu, sinnir fjáröflunum og ferðast með yngri skátum í félaginu á mótið. Róverskátar geta líka gerst sjálfboðaliðar fyrir mótstjórn. Þau sem hafa ánægju af því að fá frábærar hugmyndir og sjá þær verða að veruleika geta komið að undirbúningi mótsins á meðan þau,sem finnst skemmtilegra að hoppa beint í iðustrauminn, geta komið að framkvæmd mótsins. Næsta landsmót verður haldið að Hömrum árið 2020.

ALÞJÓÐASTARF

Alþjóðastarf býður róverskátum risastór tækifæri. Ýmis skátamót sem sérstaklega eru ætluð róverskátum eru haldin reglulega um allan heim. Róverskátar geta líka gerst alþjóðlegir þjónustuliðar á öllum helstu alþjóðlegum mótum ætluð yngri skátum. Tækifæri til sjálfboðastarfa á alþjóðavísu bjóðast róverskátum líka sérstaklega, alþjóðlegar nefndir bæði innan og utan skátahreyfingarnar skipa róverskáta í vissan fjölda sæta, vissum ábyrgðarhlutverkum skátahreyfingarinnar geta eingöngu róverskátar sinnt og skátamiðstöðvar um allan heim bjóða róverskátum spennandi störf til skemmri og lengri tíma. Alþjóðaráð BÍS er síðan afar duglegt að leita uppi og miðla áfram til róverskáta viðburðum sem bjóðast í samstarfi við önnur landssamtök skáta þar sem þátttaka skátanna er gjarnan styrkt fjárhagslega af ýmsum sjóðum.


EINKENNI RÓVERSKÁTA

Klútur róverskáta er grár og festur með skátahnút sem skátarnir útbúa sjálfir eða bundinn með vinahnút. Klútinn fá skátarnir afhentan til að marka að þau séu vígðir meðlimir í skátahreyfingunni og hafi lokið vígslugrunni síns aldursbils. Vígslugrunnur róverskáta er að vinna skátaheitið, þekkja kjörorð skáta og tileinka sér allar tíu greinar skátalaganna:

SKÁTALÖG RÓVERSKÁTA

Skáti er hjálpsamur
Skáti er glaðvær
Skáti er traustur
Skáti er náttúruvinur
Skáti er tillitssamur
Skáti er heiðarlegur
Skáti er samvinnufús
Skáti er nýtinn
Skáti er réttsýnn
Skáti er sjálfstæður

Aldursmerki róverskáta er þríhyrningslaga og er saumað aftan á klútinn. Merkið er fjólublátt og ísaumur merkisins og brún þess er gyllt. Merkið fá skátarnir afhent frá sínum skátafélögum sem hafa ólíkan hátt á því hvernig og hvenær þau eru afhent.


STARF RÓVERSKÁTA

Róverskátar nefnist elsta aldursbil þátttakenda í skátastarfi um víða veröld. Aldursbilið er ekki bara alþjóðlegt að fyrirmynd heldur er starf róverskáta einnig alþjóðlegt og tækifærin í alþjóðastarfi á vegum skátahreyfingarinnar gífurlega mörg. Róverskátar sinna flestir einhverjum ábyrgðarstöðum ýmist innan skátafélaganna eða á breiðari vettvangi skátahreyfingarinnar á Íslandi. Markmið skátastarfs er að valdefla ungmenni og þannig gefst róverskátum færi að spreyta sig á verkefnastjórnun, viðburðahaldi, stjórnarsetu og ýmsum öðrum spennandi tækifærum sem bjóðast sjaldnar utan skátastarfs. Á róverskátaaldri eru skátar orðnir færir um að hrinda öllum sínum hugmyndum í framkvæmd, sama hvort þær snúi að þeirra eigin starfi eða annarra og til þess hafa róverskátar eins greiðan aðgang sem og að aðbúnaði skátahreyfingarinnar. Í róverskátunum er félagskapurinn alþjóðlegur, viðfangsefnin krefjandi, getan gífurleg og tækifærin því endalaus. Fjölmargir hefja skátastarf ekki fyrr en á róverskátaaldri þrátt fyrir að hafa aldrei tekið þátt í skátastarfi áður og fyrir þeim opnast nýr heimur ævintýra og upplifana. Sért þú á róverskátaaldri í leit að fjölbreyttu en spennandi félagsstarfi getur Skátamiðstöðin aðstoðað þig að komast í samband við skátafélag nálægt þér.

HITTINGAR RÓVERSKÁTA

Ýmsir róverskátahópar starfa víðsvegar um landið. Á landsbyggðinni eru þessir hópar iðulega innan sama skátafélags en á höfuðborgarsvæðinu eru þeir sjaldnast bundnir einu skátafélagi. Þessir hópar hafa mjög ólíkan hátt á því hvernig þau hittast og hvað þau taka sér fyrir hendur. Sumir hópar starfa saman kringum afmörkuð verkefni eins og viðburðahald, foringjastörf eða samfélagsvinnu. Aðrir hópar starfa saman í þeim tilgangi að njóta félagsskapar hvert af öðru og sinna áhugamálum sínum innan skátastarfs í sameiningu. Þannig geta róverskátar starfað í skipulögðum og formföstum hópum eða í breytilegum félagsskap og jafnvel sem einstaklingar.  Róverskátar eru sjaldnast með eldri skátaforingja heldur skipa einn leiðtoga úr hópnum eða skipta verkum með sér með óformlegri hætti.


VIÐBURÐIR Á VEGUM SKÁTAFÉLAGSINS

Ferðalög og útilegur á róverskátaaldri eru með talsvert öðrum hætti en á yngri aldursbilum. Róverskátar eru fyllilega fær um að skipuleggja og fara í flestar ferðir sjálf fremur en að ferðir séu skipulagðar fyrir þau. Róverskátar hafa tækifæri að njóta til fulls alls þess sem býðst í ferða- og fjallamennsku á Íslandi og geta líka leitað ævintýranna utan landsteina. Róverskátar hafa gott aðgengi að ýmsum skálum og útivistarsvæðum víðsvegar um Ísland og því er eins farið í útlöndum. Í þessum ferðum spreyta róverskátar sig oft á nýrri og krefjandi dagskrá en stundum er megintilgangurinn einfaldlega að njóta félagsskapar hvers annars, bæði í innlendu og alþjóðlegu samhengi.

Skátafélögin skipuleggja stundum ferðir fyrir róverskáta sem þakklætisvott fyrir sjálfboðaliðastörf þeirra. Róverskátar eru iðulega á meðal þeirra sem skipuleggja og aðstoða við aðrar skipulagðar ferðir félagsins sem eru haldnar fyrir yngri skátana.

VIÐBURÐIR Á VEGUM BÍS

Á vegum Bandalags íslenskra skáta (BÍS), landssamtaka skátafélaganna, geta róverskátar tekið þátt í ýmsum viðburðum en umgjörð þessara viðburða er önnur en þeirra viðburða sem bjóðast yngri skátum. Meiri áhersla er lögð á leiðtogaþjálfun og margir viðburðir snúa að mótun og ákvörðanatöku fyrir starf skátahreyfingarinnar á Íslandi. Oft standa róverskátar sjálfir fyrir viðburðum þar sem þeir bjóða jafnöldrum úr öðrum skátafélögum og tryggja þannig enn betur að spennandi viðburðir standi til boða fyrir sitt aldursbil.

LANDSMÓT SKÁTA

Róverskátar geta farið sem sjálfboðaliðar á Landsmót skáta. Mótið er haldið á fjögurra ára fresti, ýmist á Úlfljótsvatni og að Hömrum við Akureyri. Landsmótið er vikulangt mót fyrir alla skáta 10 – 18 ára þar sem skátar af öllu landinu koma saman og reisa tjaldbúð. Það má með sanni segja að á landsmóti sé öllu til tjaldað og er dagskrá mótsins hin glæsilegasta. Róverskátar eru oft í fararstjórn skátafélaganna sem undirbýr ferðina á mótið, skipuleggur tjaldbúð og búnað félagsins á mótinu, sinnir fjáröflunum og ferðast með yngri skátum í félaginu á mótið. Róverskátar geta líka gerst sjálfboðaliðar fyrir mótstjórn. Þau sem hafa ánægju af því að fá frábærar hugmyndir og sjá þær verða að veruleika geta komið að undirbúningi mótsins á meðan þau,sem finnst skemmtilegra að hoppa beint í iðustrauminn, geta komið að framkvæmd mótsins. Næsta landsmót verður haldið að Hömrum árið 2020.

ALÞJÓÐASTARF

Alþjóðastarf býður róverskátum risastór tækifæri. Ýmis skátamót sem sérstaklega eru ætluð róverskátum eru haldin reglulega um allan heim. Róverskátar geta líka gerst alþjóðlegir þjónustuliðar á öllum helstu alþjóðlegum mótum ætluð yngri skátum. Tækifæri til sjálfboðastarfa á alþjóðavísu bjóðast róverskátum líka sérstaklega, alþjóðlegar nefndir bæði innan og utan skátahreyfingarnar skipa róverskáta í vissan fjölda sæta, vissum ábyrgðarhlutverkum skátahreyfingarinnar geta eingöngu róverskátar sinnt og skátamiðstöðvar um allan heim bjóða róverskátum spennandi störf til skemmri og lengri tíma. Alþjóðaráð BÍS er síðan afar duglegt að leita uppi og miðla áfram til róverskáta viðburðum sem bjóðast í samstarfi við önnur landssamtök skáta þar sem þátttaka skátanna er gjarnan styrkt fjárhagslega af ýmsum sjóðum.


EINKENNI RÓVERSKÁTA

Klútur róverskáta er grár og festur með skátahnút sem skátarnir útbúa sjálfir eða bundinn með vinahnút. Klútinn fá skátarnir afhentan til að marka að þau séu vígðir meðlimir í skátahreyfingunni og hafi lokið vígslugrunni síns aldursbils. Vígslugrunnur róverskáta er að vinna skátaheitið, þekkja kjörorð skáta og tileinka sér allar tíu greinar skátalaganna:

SKÁTALÖG RÓVERSKÁTA

Skáti er hjálpsamur
Skáti er glaðvær
Skáti er traustur
Skáti er náttúruvinur
Skáti er tillitssamur
Skáti er heiðarlegur
Skáti er samvinnufús
Skáti er nýtinn
Skáti er réttsýnn
Skáti er sjálfstæður

Aldursmerki róverskáta er þríhyrningslaga og er saumað aftan á klútinn. Merkið er fjólublátt og ísaumur merkisins og brún þess er gyllt. Merkið fá skátarnir afhent frá sínum skátafélögum sem hafa ólíkan hátt á því hvernig og hvenær þau eru afhent.Róverskátar (19 - 25 ára)

RÓVERSKÁTAR

19 - 25 ÁRA

Eldmóður, hugsjón og ástríða

Á elsta aldursbili þátttakenda verður ekkert ómögulegt. Möguleikar róverskáta eru endalausir en áherslur í starfi þeirra færast af þeim sjálfum og á aðra og nærumhverfið. Róverskátar taka við stjórntaumunum og verða á meðal burðastólpa í félagsstarfi skátanna.

FINNA SKÁTAFÉLAG

UM STARF RÓVERSKÁTA

Róverskátar nefnist elsta aldursbil þátttakenda í skátastarfi um víða veröld. Aldursbilið er ekki bara alþjóðlegt að fyrirmynd heldur er starf róverskáta einnig alþjóðlegt og tækifærin í alþjóðastarfi á vegum skátahreyfingarinnar gífurlega mörg. Róverskátar sinna flestir einhverjum ábyrgðarstöðum ýmist innan skátafélaganna eða á breiðari vettvangi skátahreyfingarinnar á Íslandi. Markmið skátastarfs er að valdefla ungmenni og þannig gefst róverskátum færi að spreyta sig á verkefnastjórnun, viðburðahaldi, stjórnarsetu og ýmsum öðrum spennandi tækifærum sem bjóðast sjaldnar utan skátastarfs. Á róverskátaaldri eru skátar orðnir færir um að hrinda öllum sínum hugmyndum í framkvæmd, sama hvort þær snúi að þeirra eigin starfi eða annarra og til þess hafa róverskátar eins greiðan aðgang sem og að aðbúnaði skátahreyfingarinnar. Í róverskátunum er félagskapurinn alþjóðlegur, viðfangsefnin krefjandi, getan gífurleg og tækifærin því endalaus. Fjölmargir hefja skátastarf ekki fyrr en á róverskátaaldri þrátt fyrir að hafa aldrei tekið þátt í skátastarfi áður og fyrir þeim opnast nýr heimur ævintýra og upplifana. Sért þú á róverskátaaldri í leit að fjölbreyttu en spennandi félagsstarfi getur Skátamiðstöðin aðstoðað þig að komast í samband við skátafélag nálægt þér.

HITTINGAR RÓVERSKÁTA

Ýmsir róverskátahópar starfa víðsvegar um landið. Á landsbyggðinni eru þessir hópar iðulega innan sama skátafélags en á höfuðborgarsvæðinu eru þeir sjaldnast bundnir einu skátafélagi. Þessir hópar hafa mjög ólíkan hátt á því hvernig þau hittast og hvað þau taka sér fyrir hendur. Sumir hópar starfa saman kringum afmörkuð verkefni eins og viðburðahald, foringjastörf eða samfélagsvinnu. Aðrir hópar starfa saman í þeim tilgangi að njóta félagsskapar hvert af öðru og sinna áhugamálum sínum innan skátastarfs í sameiningu. Þannig geta róverskátar starfað í skipulögðum og formföstum hópum eða í breytilegum félagsskap og jafnvel sem einstaklingar.  Róverskátar eru sjaldnast með eldri skátaforingja heldur skipa einn leiðtoga úr hópnum eða skipta verkum með sér með óformlegri hætti.


VIÐBURÐIR Á VEGUM SKÁTAFÉLAGSINS

Ferðalög og útilegur á róverskátaaldri eru með talsvert öðrum hætti en á yngri aldursbilum. Róverskátar eru fyllilega fær um að skipuleggja og fara í flestar ferðir sjálf fremur en að ferðir séu skipulagðar fyrir þau. Róverskátar hafa tækifæri að njóta til fulls alls þess sem býðst í ferða- og fjallamennsku á Íslandi og geta líka leitað ævintýranna utan landsteina. Róverskátar hafa gott aðgengi að ýmsum skálum og útivistarsvæðum víðsvegar um Ísland og því er eins farið í útlöndum. Í þessum ferðum spreyta róverskátar sig oft á nýrri og krefjandi dagskrá en stundum er megintilgangurinn einfaldlega að njóta félagsskapar hvers annars, bæði í innlendu og alþjóðlegu samhengi.

Skátafélögin skipuleggja stundum ferðir fyrir róverskáta sem þakklætisvott fyrir sjálfboðaliðastörf þeirra. Róverskátar eru iðulega á meðal þeirra sem skipuleggja og aðstoða við aðrar skipulagðar ferðir félagsins sem eru haldnar fyrir yngri skátana.


VIÐBURÐIR Á VEGUM BÍS

Á vegum Bandalags íslenskra skáta (BÍS), landssamtaka skátafélaganna, geta róverskátar tekið þátt í ýmsum viðburðum en umgjörð þessara viðburða er önnur en þeirra viðburða sem bjóðast yngri skátum. Meiri áhersla er lögð á leiðtogaþjálfun og margir viðburðir snúa að mótun og ákvörðanatöku fyrir starf skátahreyfingarinnar á Íslandi. Oft standa róverskátar sjálfir fyrir viðburðum þar sem þeir bjóða jafnöldrum úr öðrum skátafélögum og tryggja þannig enn betur að spennandi viðburðir standi til boða fyrir sitt aldursbil.

LANDSMÓT SKÁTA

Róverskátar geta farið sem sjálfboðaliðar á Landsmót skáta. Mótið er haldið á fjögurra ára fresti, ýmist á Úlfljótsvatni og að Hömrum við Akureyri. Landsmótið er vikulangt mót fyrir alla skáta 10 – 18 ára þar sem skátar af öllu landinu koma saman og reisa tjaldbúð. Það má með sanni segja að á landsmóti sé öllu til tjaldað og er dagskrá mótsins hin glæsilegasta. Róverskátar eru oft í fararstjórn skátafélaganna sem undirbýr ferðina á mótið, skipuleggur tjaldbúð og búnað félagsins á mótinu, sinnir fjáröflunum og ferðast með yngri skátum í félaginu á mótið. Róverskátar geta líka gerst sjálfboðaliðar fyrir mótstjórn. Þau sem hafa ánægju af því að fá frábærar hugmyndir og sjá þær verða að veruleika geta komið að undirbúningi mótsins á meðan þau,sem finnst skemmtilegra að hoppa beint í iðustrauminn, geta komið að framkvæmd mótsins. Næsta landsmót verður haldið að Hömrum árið 2020.

ALÞJÓÐASTARF

Alþjóðastarf býður róverskátum risastór tækifæri. Ýmis skátamót sem sérstaklega eru ætluð róverskátum eru haldin reglulega um allan heim. Róverskátar geta líka gerst alþjóðlegir þjónustuliðar á öllum helstu alþjóðlegum mótum ætluð yngri skátum. Tækifæri til sjálfboðastarfa á alþjóðavísu bjóðast róverskátum líka sérstaklega, alþjóðlegar nefndir bæði innan og utan skátahreyfingarnar skipa róverskáta í vissan fjölda sæta, vissum ábyrgðarhlutverkum skátahreyfingarinnar geta eingöngu róverskátar sinnt og skátamiðstöðvar um allan heim bjóða róverskátum spennandi störf til skemmri og lengri tíma. Alþjóðaráð BÍS er síðan afar duglegt að leita uppi og miðla áfram til róverskáta viðburðum sem bjóðast í samstarfi við önnur landssamtök skáta þar sem þátttaka skátanna er gjarnan styrkt fjárhagslega af ýmsum sjóðum.EINKENNI RÓVERSKÁTA

Klútur róverskáta er grár og festur með skátahnút sem skátarnir útbúa sjálfir eða bundinn með vinahnút. Klútinn fá skátarnir afhentan til að marka að þau séu vígðir meðlimir í skátahreyfingunni og hafi lokið vígslugrunni síns aldursbils. Vígslugrunnur róverskáta er að vinna skátaheitið, þekkja kjörorð skáta og tileinka sér allar tíu greinar skátalaganna:

SKÁTALÖG RÓVERSKÁTA

Skáti er hjálpsamur
Skáti er glaðvær
Skáti er traustur
Skáti er náttúruvinur
Skáti er tillitssamur
Skáti er heiðarlegur
Skáti er samvinnufús
Skáti er nýtinn
Skáti er réttsýnn
Skáti er sjálfstæður

Aldursmerki róverskáta er þríhyrningslaga og er saumað aftan á klútinn. Merkið er fjólublátt og ísaumur merkisins og brún þess er gyllt. Merkið fá skátarnir afhent frá sínum skátafélögum sem hafa ólíkan hátt á því hvernig og hvenær þau eru afhent.


STARF RÓVERSKÁTA

Róverskátar nefnist elsta aldursbil þátttakenda í skátastarfi um víða veröld. Aldursbilið er ekki bara alþjóðlegt að fyrirmynd heldur er starf róverskáta einnig alþjóðlegt og tækifærin í alþjóðastarfi á vegum skátahreyfingarinnar gífurlega mörg. Róverskátar sinna flestir einhverjum ábyrgðarstöðum ýmist innan skátafélaganna eða á breiðari vettvangi skátahreyfingarinnar á Íslandi. Markmið skátastarfs er að valdefla ungmenni og þannig gefst róverskátum færi að spreyta sig á verkefnastjórnun, viðburðahaldi, stjórnarsetu og ýmsum öðrum spennandi tækifærum sem bjóðast sjaldnar utan skátastarfs. Á róverskátaaldri eru skátar orðnir færir um að hrinda öllum sínum hugmyndum í framkvæmd, sama hvort þær snúi að þeirra eigin starfi eða annarra og til þess hafa róverskátar eins greiðan aðgang sem og að aðbúnaði skátahreyfingarinnar. Í róverskátunum er félagskapurinn alþjóðlegur, viðfangsefnin krefjandi, getan gífurleg og tækifærin því endalaus. Fjölmargir hefja skátastarf ekki fyrr en á róverskátaaldri þrátt fyrir að hafa aldrei tekið þátt í skátastarfi áður og fyrir þeim opnast nýr heimur ævintýra og upplifana. Sért þú á róverskátaaldri í leit að fjölbreyttu en spennandi félagsstarfi getur Skátamiðstöðin aðstoðað þig að komast í samband við skátafélag nálægt þér.

HITTINGAR RÓVERSKÁTA

Ýmsir róverskátahópar starfa víðsvegar um landið. Á landsbyggðinni eru þessir hópar iðulega innan sama skátafélags en á höfuðborgarsvæðinu eru þeir sjaldnast bundnir einu skátafélagi. Þessir hópar hafa mjög ólíkan hátt á því hvernig þau hittast og hvað þau taka sér fyrir hendur. Sumir hópar starfa saman kringum afmörkuð verkefni eins og viðburðahald, foringjastörf eða samfélagsvinnu. Aðrir hópar starfa saman í þeim tilgangi að njóta félagsskapar hvert af öðru og sinna áhugamálum sínum innan skátastarfs í sameiningu. Þannig geta róverskátar starfað í skipulögðum og formföstum hópum eða í breytilegum félagsskap og jafnvel sem einstaklingar.  Róverskátar eru sjaldnast með eldri skátaforingja heldur skipa einn leiðtoga úr hópnum eða skipta verkum með sér með óformlegri hætti.


VIÐBURÐIR Á VEGUM SKÁTAFÉLAGSINS

Ferðalög og útilegur á róverskátaaldri eru með talsvert öðrum hætti en á yngri aldursbilum. Róverskátar eru fyllilega fær um að skipuleggja og fara í flestar ferðir sjálf fremur en að ferðir séu skipulagðar fyrir þau. Róverskátar hafa tækifæri að njóta til fulls alls þess sem býðst í ferða- og fjallamennsku á Íslandi og geta líka leitað ævintýranna utan landsteina. Róverskátar hafa gott aðgengi að ýmsum skálum og útivistarsvæðum víðsvegar um Ísland og því er eins farið í útlöndum. Í þessum ferðum spreyta róverskátar sig oft á nýrri og krefjandi dagskrá en stundum er megintilgangurinn einfaldlega að njóta félagsskapar hvers annars, bæði í innlendu og alþjóðlegu samhengi.

Skátafélögin skipuleggja stundum ferðir fyrir róverskáta sem þakklætisvott fyrir sjálfboðaliðastörf þeirra. Róverskátar eru iðulega á meðal þeirra sem skipuleggja og aðstoða við aðrar skipulagðar ferðir félagsins sem eru haldnar fyrir yngri skátana.

VIÐBURÐIR Á VEGUM BÍS

Á vegum Bandalags íslenskra skáta (BÍS), landssamtaka skátafélaganna, geta róverskátar tekið þátt í ýmsum viðburðum en umgjörð þessara viðburða er önnur en þeirra viðburða sem bjóðast yngri skátum. Meiri áhersla er lögð á leiðtogaþjálfun og margir viðburðir snúa að mótun og ákvörðanatöku fyrir starf skátahreyfingarinnar á Íslandi. Oft standa róverskátar sjálfir fyrir viðburðum þar sem þeir bjóða jafnöldrum úr öðrum skátafélögum og tryggja þannig enn betur að spennandi viðburðir standi til boða fyrir sitt aldursbil.

LANDSMÓT SKÁTA

Róverskátar geta farið sem sjálfboðaliðar á Landsmót skáta. Mótið er haldið á fjögurra ára fresti, ýmist á Úlfljótsvatni og að Hömrum við Akureyri. Landsmótið er vikulangt mót fyrir alla skáta 10 – 18 ára þar sem skátar af öllu landinu koma saman og reisa tjaldbúð. Það má með sanni segja að á landsmóti sé öllu til tjaldað og er dagskrá mótsins hin glæsilegasta. Róverskátar eru oft í fararstjórn skátafélaganna sem undirbýr ferðina á mótið, skipuleggur tjaldbúð og búnað félagsins á mótinu, sinnir fjáröflunum og ferðast með yngri skátum í félaginu á mótið. Róverskátar geta líka gerst sjálfboðaliðar fyrir mótstjórn. Þau sem hafa ánægju af því að fá frábærar hugmyndir og sjá þær verða að veruleika geta komið að undirbúningi mótsins á meðan þau,sem finnst skemmtilegra að hoppa beint í iðustrauminn, geta komið að framkvæmd mótsins. Næsta landsmót verður haldið að Hömrum árið 2020.

ALÞJÓÐASTARF

Alþjóðastarf býður róverskátum risastór tækifæri. Ýmis skátamót sem sérstaklega eru ætluð róverskátum eru haldin reglulega um allan heim. Róverskátar geta líka gerst alþjóðlegir þjónustuliðar á öllum helstu alþjóðlegum mótum ætluð yngri skátum. Tækifæri til sjálfboðastarfa á alþjóðavísu bjóðast róverskátum líka sérstaklega, alþjóðlegar nefndir bæði innan og utan skátahreyfingarnar skipa róverskáta í vissan fjölda sæta, vissum ábyrgðarhlutverkum skátahreyfingarinnar geta eingöngu róverskátar sinnt og skátamiðstöðvar um allan heim bjóða róverskátum spennandi störf til skemmri og lengri tíma. Alþjóðaráð BÍS er síðan afar duglegt að leita uppi og miðla áfram til róverskáta viðburðum sem bjóðast í samstarfi við önnur landssamtök skáta þar sem þátttaka skátanna er gjarnan styrkt fjárhagslega af ýmsum sjóðum.EINKENNI RÓVERSKÁTA

Klútur róverskáta er grár og festur með skátahnút sem skátarnir útbúa sjálfir eða bundinn með vinahnút. Klútinn fá skátarnir afhentan til að marka að þau séu vígðir meðlimir í skátahreyfingunni og hafi lokið vígslugrunni síns aldursbils. Vígslugrunnur róverskáta er að vinna skátaheitið, þekkja kjörorð skáta og tileinka sér allar tíu greinar skátalaganna:

SKÁTALÖG RÓVERSKÁTA

Skáti er hjálpsamur
Skáti er glaðvær
Skáti er traustur
Skáti er náttúruvinur
Skáti er tillitssamur
Skáti er heiðarlegur
Skáti er samvinnufús
Skáti er nýtinn
Skáti er réttsýnn
Skáti er sjálfstæður

Aldursmerki róverskáta er þríhyrningslaga og er saumað aftan á klútinn. Merkið er fjólublátt og ísaumur merkisins og brún þess er gyllt. Merkið fá skátarnir afhent frá sínum skátafélögum sem hafa ólíkan hátt á því hvernig og hvenær þau eru afhent.Rekkaskátar (16 -18 ára)

REKKASKÁTAR

16 - 18 ÁRA

Frelsi, seigla og útsjónarsemi

Flestir vegir verða færir, áhuginn ákveðnari og margir rekkaskátar hefja vegferð sína að forsetamerkinu. Stjórn á eigin starfi verður algjör en rekkaskátar byrja líka að hafa rödd í ýmsu málefnum skátahreyfingarinnar.

FINNA SKÁTAFÉLAG

UM STARF REKKASKÁTA

Rekkaskátum býðst fjöldi nýrra tækifæra í eigin starfi og byrja að spreyta sig á hinum ýmsu ábyrgðarhlutverkum innan skátahreyfingarinnar. Rekkaskátar starfa gjarnan saman þvert á skátafélög og byrja þar að auki í auknum mæli að starfa með róverskátum (19 – 25 ára). Rekkaskátum býðst að taka þátt í ýmsum spennandi viðburðum bæði innanlands og utan og byrja rekkaskátar því gjarnan að mynda tengsl við aðra skáta þvert yfir hnöttinn. Á rekkaskátaaldri byrja flestir að sinna foringjastörfum eða öðrum hlutverkum innan skátafélaganna og því er boðið upp á fjölda námskeiða í leiðtogaþjálfun. Það er gífurlega reynslu að sækja í rekkaskátastarfið, reynslu sem mun nýtast við leik og launuð störf um ókomna tíð. Í rekkaskátastarfinu eru möguleikarnir jafn margir og þeir eru ólíkir og reynslan sem hver skáti öðlast því bundin áhugasviði, áherslum og iðkun hvers og eins Í rekkaskátastarfinu eru tækifærin  endalaus, félagsskapurinn er frábær og starfið er ekki bara styrkjandi og skemmtilegt heldur kemur það líka sífellt á óvart.

REGLULEGIR HITTINGAR REKKASKÁTA

Rekkaskátar hittast reglulega yfir starfsárið. Skátafélög hafa ólíkan hátt á hvort þetta sé á föstum tímum eða á föstum stað og í mörgum skátafélögum hittast rekkaskátar og róverskátar saman. Yngri aldursbil vinna í svokölluðum skátaflokkum þar sem 5 – 8 skátar mynda skátaflokk og starfa saman að flestu yfir starfsárið. Í rekkaskátum er hópskiptingin ekki jafn formföst, rekkaskátar taka sig saman um þá dagskrá sem þau hafa áhuga á og starfa því jafnvel í mörgum hópum samtímis og ólíkum hópum yfir árið. Rekkaskátar skipuleggja líka og framkvæma einstaklingsmiðaðri dagskrá og verkefni en áður, sérstaklega þau sem vinna að forsetamerkinu. Rekkaskátar eru færir um að halda utan um eigið starf en gjarnan er einn eða fleiri eldri skátaforingi þeim til halds og trausts. Hlutverk skátaforingjans er vera skátunum til stuðnings við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd og leiðbeina þeim eftir þörfum, þá reynir skátaforinginn iðulega að miðla vissri kunnáttu, fræðslu og reynslu til rekkaskátanna og hvetja þau til að reyna nýja hluti í starfinu.


VIÐBURÐIR Á VEGUM SKÁTAFÉLAGSINS

Á rekkaskátaaldri verða skátarnir mun sjálfstæðari í að ferðast á eigin vegum og hátta ferðalögum eins og hópnum eða einstaklingnum hentar. Áfram býðst að fara í bæði lengri og styttri ferðir sem skipulagðar eru af skátafélaginu en hlutverk rekkaskáta í þeim ferðum er nokkuð annað en yngri skáta.

Útilegur rekkaskáta eru afar fjölbreyttar. Rekkaskátar innan sama skátafélags taka sig stundum saman og fara í sameiginlega helgarferð en oftar en ekki er líka farið í slíkar ferðir með rekkaskátum úr öðrum skátafélögum. Slíkar útilegur eru eins tíðar og rekkaskátar vilja vegna þess að þau skipuleggja og fara í slíkar útilegur að mestu leyti sjálf en hafa til þess aðgang að fjölda skátaskála, tjaldsvæða og öðrum spennandi útivistarsvæðum. Í þessum útilegum spreyta skátarnir sig á ferða- og fjallamennsku, fara í göngur, kynnast hvert öðru og jafnvel nýju fólki. Stundum er farið í afslappaðri útilegur þar sem megintilgangurinn er einfaldlega að njóta félagsskaps hvors annars.

Rekkaskátar fara gjarnan í félagsútilegur ásamt yngri og eldri skátum í skátafélaginu. Rekkaskátar eru iðulega elstu þátttakendur í þeim útilegum en taka líka þátt á ýmsan hátt í framkvæmd hennar í þágu yngri skáta. Félagsútilegur eru gjarnan einu sinni á önn og þar fá rekkaskátar tækifæri til að tengjast stærri hópi sem þau tilheyra innan skátafélagsins. Rekkaskátum bjóðast gjarnan tækifæri til að taka þátt í skátamótum erlendis á vegum landssamtaka skáta víða um heim, oftast fá þau ráðið hvert sé farið. Að ferðast utan á skátamót er meðal skemmtilegustu upplifana í skátastarfinu, þar gefst færi á að kynnast samhuga jafnöldrum og kynnast ólíkum menningarheimum hvers annars. Dagskrá á slíkum skátamótum er jafnan metnaðarfull og ógleymanlega skemmtileg. Það er ekki síður spennandi að upplifa hvernig skátastarf er samtímis líkt en ólíkt víðsvegar um heiminn.

VIÐBURÐIR Á VEGUM BÍS

Á vegum Bandalags íslenskra skáta (BÍS), landssamtaka skátafélaganna, er fjöldi viðburða haldinn fyrir rekkaskáta á ári hverju en umgjörð og fjöldi þeirra viðburða er breytilegur  eftir áherslum sjálfboðaliðanna sem standa að þeim. Viðburðirnir snúast oftast um að gefa rekkaskátum færi á að stunda útivist eða afla sér einhverrar kunnáttu og fræðslu en allir eiga það sameiginlegt að gefa rekkaskátunum færi á að kynnast og stunda skátastarf með jafnöldrum úr öðrum skátafélögum. Oft standa rekkaskátar sjálfir fyrir viðburðum þar sem þeir bjóða jafnöldrum úr öðrum skátafélögum og tryggja þannig enn betur að spennandi viðburðir standi til boða.


LANDSMÓT SKÁTA

Rekkaskátar geta tekið þátt í Landsmóti skáta með sínu skátafélagi líkt og yngri skátar en rekkaskátar eru elstu þátttakendur á mótinu og er dagskráin ólík þeirri sem yngri skátarnir taka þátt í. Mótið er haldið á fjögurra ára fresti, ýmist á Úlfljótsvatni og að Hömrum við Akureyri. Landsmótið er vikulangt mót fyrir alla skáta 10 – 18 ára þar sem skátar af öllu landinu koma saman og reisa tjaldbúð. Það má með sanni segja að á Landsmóti sé öllu til tjaldað og er dagskrá mótsins því hin glæsilegasta. Næsta landsmót verður haldið að Hömrum árið 2020.

LANDSMÓT REKKASKÁTA

Landsmót rekkaskáta er nokkurra daga skátamót í tjaldbúð þar sem öll dagskrá og umgjörð miðast við þennan aldur. Mótið er haldið á fjögurra ára fresti, alltaf tveimur árum eftir Landsmót skáta og því er aldrei langt á milli stórra skátamóta. Síðasta landsmót rekkaskáta var sameiginlegt með róverskátum og fór fram í tveimur hlutum. Á fyrri hluta mótsins var Laugarvegurinn genginn frá Landmannalaugum niður í Þórsmörk á þremur dögum þar sem stöðvað var og gist á tjaldsvæðum í Landmannalaugum, Álftavatni og Emstrum. Síðari hluti mótsins var tjaldmót í Básum við Þórsmörk þar sem þátttakendum bauðst að síga um 30 metra í frjálsu falli, fara í allskyns gönguferðir en síðast en ekki síst voru unnin ýmis samfélagsverkefni fyrir svæðið. Þátttakendur gróðursettu tré, dreifðu fræjum til að græða land og báru 80 stykki af 12 metra löngum rörum um kílómetra leið upp í fjall fyrir staðarhaldara.
Næsta Landsmót rekkaskáta verður haldið árið 2022 en staðsetning er óákveðin.

ALHEIMSMÓT SKÁTA

Alheimsmót skáta er haldið víðsvegar um heim með fjögurra ára millibili. Rekkaskátar sem ekki eru orðnir 18 ára þegar mótið hefst geta farið sem þátttakendur,  18 ára og eldri geta tekið þátt sem alþjóðlegir þjónustuliðar. Alheimsmót eru stærstu viðburðir sem haldnir eru á heimsvísu á vegum skátahreyfingarinnar en skátar úr öllum heiminum koma þar saman, reisa tjaldbúð, kynnast hvert öðru og deila ólíkum menningarheim hvert með öðru. Dagskrá mótsins er einstök þegar horft er til stærðar og metnaðar. Fararhópur er myndaður af landssamtökum hvers lands og BÍS hefur tekið þátt í mótinu síðustu áratugi. Næsta alheimsmót verður haldið í Suður Kóreu árið 2023.EINKENNI REKKASKÁTA

Klútur rekkaskáta er blár og festur með skátahnút sem skátarnir útbúa sjálfir eða bundinn með vinahnút. Klútinn fá skátarnir afhentan til að marka að þau séu vígðir meðlimir í skátahreyfingunni og hafi lokið vígslugrunni síns aldursbils. Vígslugrunnur rekkaskáta er að vinna skátaheitið, þekkja kjörorð skáta og tileinka sér allar tíu greinar skátalaganna:

SKÁTALÖG REKKASKÁTA
Skáti er hjálpsamur
Skáti er glaðvær
Skáti er traustur
Skáti er náttúruvinur
Skáti er tillitssamur
Skáti er heiðarlegur
Skáti er samvinnufús
Skáti er nýtinn
Skáti er réttsýnn
Skáti er sjálfstæður

Aldursmerki rekkaskáta er þríhyrningslaga og er saumað aftan á klútinn. Merkið er mosagrænt með nafni aldursbilsins og forsetamerkinu ísaumað með silfri, brún merkisins er einnig silfruð. Merkið fá skátarnir afhent frá sínum skátafélögum sem hafa ólíkan hátt á því hvernig og hvenær þau eru afhent. Mörg skátafélög afhenda það ekki fyrr en eftir að rekkaskátar hafa lokið vegferð sinni að forsetamerkinu en önnur afhenda það þegar skáti byrjar að starfa innan aldursbilsins.


FORSETAMERKIÐ

Rekkaskátar geta unnið að forsetamerkinu séu þau áhugasöm um það og tekur vegferðin að forsetamerkinu rúmlega tvö ár. Rekkaskátar sem byrja að vinna að forsetamerkinu fá úthlutað sértilgert vegabréf til að halda utan um vegferðina. Til að hljóta forsetamerkið þarf rekkaskátinn að skipuleggja og framkvæma 24 verkefni sem falla undir einhvern af fjórum verkefnaflokkum forsetamerkisins. Í hverjum verkefnaflokki þarf að ljúka einu skylduverkefni og að minnsta kosti tveimur valverkefnum.

VERKEFNAFLOKKARNIR
Ferðalög og alþjóðastarf
Útilífsáskoranir
Samfélagsþátttaka
Lífið og tilveran

SKYLDUVERKEFNIN
Þátttaka í skátamóti, sem varir 5 daga eða lengur
Ferðast 45 km eða lengra, á eigin afli
Helgarnámskeið í leiðtogaþjálfun
Skyndihjálparnámskeið

Hver rekkaskáti þarf síðan að taka þátt í undirbúningi, framkvæmd og endurmati á tveimur stærri verkefnum sem taka 3 – 12 mánuði. Þetta getur verið viðburðahald, aðstoð með starf yngri skáta, stjórnarseta fyrir félagið eða eitthvað sem er gert utan skátastarfs. Þegar rekkaskátar hefja vegferð að forsetamerkinu lista þau upp væntingar sínar um hvaða kunnáttu og vöxt þau muni hljóta á vegferð sinni og að leiðarlokum líta þau aftur á afrek sín og ígrunda hvaða áhrif vegferðin hafði í raun á þau. Að vegferð lokinni fá rekkaskátar forsetamerkið afhent af forseta Íslands við hátíðlega athöfn að Bessastöðum og að athöfn lokinni býður forsetinn jafnan forsetamerkishöfum og gestum þeirra til kaffisamsætis þar sem þeim gefst færi á að kynnast forsetanum og starfsemi embættisins örlítið betur.STARF REKKASKÁTA

Rekkaskátum býðst fjöldi nýrra tækifæra í eigin starfi og byrja að spreyta sig á hinum ýmsu ábyrgðarhlutverkum innan skátahreyfingarinnar. Rekkaskátar starfa gjarnan saman þvert á skátafélög og byrja þar að auki í auknum mæli að starfa með róverskátum (19 – 25 ára). Rekkaskátum býðst að taka þátt í ýmsum spennandi viðburðum bæði innanlands og utan og byrja rekkaskátar því gjarnan að mynda tengsl við aðra skáta þvert yfir hnöttinn. Á rekkaskátaaldri byrja flestir að sinna foringjastörfum eða öðrum hlutverkum innan skátafélaganna og því er boðið upp á fjölda námskeiða í leiðtogaþjálfun. Það er gífurlega reynslu að sækja í rekkaskátastarfið, reynslu sem mun nýtast við leik og launuð störf um ókomna tíð. Í rekkaskátastarfinu eru möguleikarnir jafn margir og þeir eru ólíkir og reynslan sem hver skáti öðlast því bundin áhugasviði, áherslum og iðkun hvers og eins Í rekkaskátastarfinu eru tækifærin  endalaus, félagsskapurinn er frábær og starfið er ekki bara styrkjandi og skemmtilegt heldur kemur það líka sífellt á óvart.

REGLULEGIR HITTINGAR REKKASKÁTA

Rekkaskátar hittast reglulega yfir starfsárið. Skátafélög hafa ólíkan hátt á hvort þetta sé á föstum tímum eða á föstum stað og í mörgum skátafélögum hittast rekkaskátar og róverskátar saman. Yngri aldursbil vinna í svokölluðum skátaflokkum þar sem 5 – 8 skátar mynda skátaflokk og starfa saman að flestu yfir starfsárið. Í rekkaskátum er hópskiptingin ekki jafn formföst, rekkaskátar taka sig saman um þá dagskrá sem þau hafa áhuga á og starfa því jafnvel í mörgum hópum samtímis og ólíkum hópum yfir árið. Rekkaskátar skipuleggja líka og framkvæma einstaklingsmiðaðri dagskrá og verkefni en áður, sérstaklega þau sem vinna að forsetamerkinu. Rekkaskátar eru færir um að halda utan um eigið starf en gjarnan er einn eða fleiri eldri skátaforingi þeim til halds og trausts. Hlutverk skátaforingjans er vera skátunum til stuðnings við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd og leiðbeina þeim eftir þörfum, þá reynir skátaforinginn iðulega að miðla vissri kunnáttu, fræðslu og reynslu til rekkaskátanna og hvetja þau til að reyna nýja hluti í starfinu.


VIÐBURÐIR Á VEGUM SKÁTAFÉLAGSINS

Á rekkaskátaaldri verða skátarnir mun sjálfstæðari í að ferðast á eigin vegum og hátta ferðalögum eins og hópnum eða einstaklingnum hentar. Áfram býðst að fara í bæði lengri og styttri ferðir sem skipulagðar eru af skátafélaginu en hlutverk rekkaskáta í þeim ferðum er nokkuð annað en yngri skáta.

Útilegur rekkaskáta eru afar fjölbreyttar. Rekkaskátar innan sama skátafélags taka sig stundum saman og fara í sameiginlega helgarferð en oftar en ekki er líka farið í slíkar ferðir með rekkaskátum úr öðrum skátafélögum. Slíkar útilegur eru eins tíðar og rekkaskátar vilja vegna þess að þau skipuleggja og fara í slíkar útilegur að mestu leyti sjálf en hafa til þess aðgang að fjölda skátaskála, tjaldsvæða og öðrum spennandi útivistarsvæðum. Í þessum útilegum spreyta skátarnir sig á ferða- og fjallamennsku, fara í göngur, kynnast hvert öðru og jafnvel nýju fólki. Stundum er farið í afslappaðri útilegur þar sem megintilgangurinn er einfaldlega að njóta félagsskaps hvors annars.

Rekkaskátar fara gjarnan í félagsútilegur ásamt yngri og eldri skátum í skátafélaginu. Rekkaskátar eru iðulega elstu þátttakendur í þeim útilegum en taka líka þátt á ýmsan hátt í framkvæmd hennar í þágu yngri skáta. Félagsútilegur eru gjarnan einu sinni á önn og þar fá rekkaskátar tækifæri til að tengjast stærri hópi sem þau tilheyra innan skátafélagsins. Rekkaskátum bjóðast gjarnan tækifæri til að taka þátt í skátamótum erlendis á vegum landssamtaka skáta víða um heim, oftast fá þau ráðið hvert sé farið. Að ferðast utan á skátamót er meðal skemmtilegustu upplifana í skátastarfinu, þar gefst færi á að kynnast samhuga jafnöldrum og kynnast ólíkum menningarheimum hvers annars. Dagskrá á slíkum skátamótum er jafnan metnaðarfull og ógleymanlega skemmtileg. Það er ekki síður spennandi að upplifa hvernig skátastarf er samtímis líkt en ólíkt víðsvegar um heiminn.

VIÐBURÐIR Á VEGUM BÍS

Á vegum Bandalags íslenskra skáta (BÍS), landssamtaka skátafélaganna, er fjöldi viðburða haldinn fyrir rekkaskáta á ári hverju en umgjörð og fjöldi þeirra viðburða er breytilegur  eftir áherslum sjálfboðaliðanna sem standa að þeim. Viðburðirnir snúast oftast um að gefa rekkaskátum færi á að stunda útivist eða afla sér einhverrar kunnáttu og fræðslu en allir eiga það sameiginlegt að gefa rekkaskátunum færi á að kynnast og stunda skátastarf með jafnöldrum úr öðrum skátafélögum. Oft standa rekkaskátar sjálfir fyrir viðburðum þar sem þeir bjóða jafnöldrum úr öðrum skátafélögum og tryggja þannig enn betur að spennandi viðburðir standi til boða.

LANDSMÓT SKÁTA

Rekkaskátar geta tekið þátt í Landsmóti skáta með sínu skátafélagi líkt og yngri skátar en rekkaskátar eru elstu þátttakendur á mótinu og er dagskráin ólík þeirri sem yngri skátarnir taka þátt í. Mótið er haldið á fjögurra ára fresti, ýmist á Úlfljótsvatni og að Hömrum við Akureyri. Landsmótið er vikulangt mót fyrir alla skáta 10 – 18 ára og eldri þar sem skátar af öllu landinu koma saman og reisa tjaldbúð. Það má með sanni segja að á Landsmóti sé öllu til tjaldað og er dagskrá mótsins því hin glæsilegasta. Næsta landsmót verður haldið að Hömrum árið 2020.

LANDSMÓT REKKASKÁTA

Landsmót rekkaskáta er nokkurra daga skátamót í tjaldbúð þar sem öll dagskrá og umgjörð miðast við þennan aldur. Mótið er haldið á fjögurra ára fresti, alltaf tveimur árum eftir Landsmót skáta og því er aldrei langt á milli stórra skátamóta. Síðasta landsmót rekkaskáta var sameiginlegt með róverskátum og fór fram í tveimur hlutum. Á fyrri hluta mótsins var Laugarvegurinn genginn frá Landmannalaugum niður í Þórsmörk á þremur dögum þar sem stöðvað var og gist á tjaldsvæðum í Landmannalaugum, Álftavatni og Emstrum. Síðari hluti mótsins var tjaldmót í Básum við Þórsmörk þar sem þátttakendum bauðst að síga um 30 metra í frjálsu falli, fara í allskyns gönguferðir en síðast en ekki síst voru unnin ýmis samfélagsverkefni fyrir svæðið. Þátttakendur gróðursettu tré, dreifðu fræjum til að græða land og báru 80 stykki af 12 metra löngum rörum um kílómetra leið upp í fjall fyrir staðarhaldara.
Næsta Landsmót dróttskáta verður haldið árið 2022 en staðsetning er óákveðin.

ALHEIMSMÓT SKÁTA

Alheimsmót skáta er haldið víðsvegar um heim með fjögurra ára millibili. Rekkaskátar sem ekki eru orðnir 18 ára þegar mótið hefst geta farið sem þátttakendur, 18 ára og eldri geta tekið þátt sem alþjóðlegir þjónustuliðar. Alheimsmót eru stærstu viðburðir sem haldnir eru á heimsvísu á vegum skátahreyfingarinnar en skátar úr öllum heiminum koma þar saman, reisa tjaldbúð, kynnast hvert öðru og deila ólíkum menningarheim hvert með öðru. Dagskrá mótsins er einstök þegar horft er til stærðar og metnaðar. Fararhópur er myndaður af landssamtökum hvers lands og BÍS hefur tekið þátt í mótinu síðustu áratugi. Næsta alheimsmót verður haldið í Suður Kóreu árið 2023.EINKENNI REKKASKÁTA

Klútur rekkaskáta er blár og festur með skátahnút sem skátarnir útbúa sjálfir eða bundinn með vinahnút. Klútinn fá skátarnir afhentan til að marka að þau séu vígðir meðlimir í skátahreyfingunni og hafi lokið vígslugrunni síns aldursbils. Vígslugrunnur rekkaskáta er að vinna skátaheitið, þekkja kjörorð skáta og tileinka sér allar tíu greinar skátalaganna:

SKÁTALÖG FÁLKASKÁTA

Skáti er hjálpsamur
Skáti er glaðvær
Skáti er traustur
Skáti er náttúruvinur
Skáti er tillitssamur
Skáti er heiðarlegur
Skáti er samvinnufús
Skáti er nýtinn
Skáti er réttsýnn
Skáti er sjálfstæður

Aldursmerki rekkaskáta er þríhyrningslaga og er saumað aftan á klútinn. Merkið er mosagrænt með nafni aldursbilsins og forsetamerkinu ísaumað með silfri, brún merkisins er einnig silfruð. Merkið fá skátarnir afhent frá sínum skátafélögum sem hafa ólíkan hátt á því hvernig og hvenær þau eru afhent. Mörg skátafélög afhenda það ekki fyrr en eftir að rekkaskátar hafa lokið vegferð sinni að forsetamerkinu en önnur afhenda það þegar skáti byrjar að starfa innan aldursbilsins.


FORSETAMERKIÐ

Rekkaskátar geta unnið að forsetamerkinu séu þau áhugasöm um það og tekur vegferðin að forsetamerkinu rúmlega tvö ár. Rekkaskátar sem byrja að vinna að forsetamerkinu fá úthlutað sértilgert vegabréf til að halda utan um vegferðina. Til að hljóta forsetamerkið þarf rekkaskátinn að skipuleggja og framkvæma 24 verkefni sem falla undir einhvern af fjórum verkefnaflokkum forsetamerkisins. Í hverjum verkefnaflokki þarf að ljúka einu skylduverkefni og að minnsta kosti tveimur valverkefnum.

VERKEFNAFLOKKARNIR
Ferðalög og alþjóðastarf
Útilífsáskoranir
Samfélagsþátttaka
Lífið og tilveran

SKYLDUVERKEFNIN
Þátttaka í skátamóti, sem varir 5 daga eða lengur
Ferðast 45 km eða lengra, á eigin afli
Helgarnámskeið í leiðtogaþjálfun
Skyndihjálparnámskeið

Hver rekkaskáti þarf síðan að taka þátt í undirbúningi, framkvæmd og endurmati á tveimur stærri verkefnum sem taka 3 – 12 mánuði. Þetta getur verið viðburðahald, aðstoð með starf yngri skáta, stjórnarseta fyrir félagið eða eitthvað sem er gert utan skátastarfs. Þegar rekkaskátar hefja vegferð að forsetamerkinu lista þau upp væntingar sínar um hvaða kunnáttu og vöxt þau muni hljóta á vegferð sinni og að leiðarlokum líta þau aftur á afrek sín og ígrunda hvaða áhrif vegferðin hafði í raun á þau. Að vegferð lokinni fá rekkaskátar forsetamerkið afhent af forseta Íslands við hátíðlega athöfn að Bessastöðum og að athöfn lokinni býður forsetinn jafnan forsetamerkishöfum og gestum þeirra til kaffisamsætis þar sem þeim gefst færi á að kynnast forsetanum og starfsemi embættisins örlítið betur.