Landsmót 2024 – Mótstjórn

Um Landsmót:

Landsmót skáta verður haldið dagana 12.-19. júlí 2024 á Úlfljótsvatni. Á landsmóti er öllum aldursbilum skáta boðið að koma sem þátttakendur með stuðningi þeirra sem eldri eru, þau búa saman í tjaldbúð og fást við spennandi áskoranir. Þá er skátum erlendis frá einnig boðið að koma bæði sem þátttakendur og sem sjálfboðaliðar í ýmis hlutverk sem þarf að sinna á mótinu.

Landsmót skáta er menningar- og félagslegur suðupottur þar sem margar bestu minningar skátanna verða til og persónulegir stórsigrar eru unnir á hverjum degi!

Stjórn Bandalags íslenskra skáta leitar nú að mótsstjóra og áhugasömum skátum í mótsstjórn. Stjórn BÍS skipar mótsstjóra sem síðan velur sér mótsstjórn og leiðir vinnu hennar.

Hlutverk mótsstjórnar:

Landsmót skáta þarf trygga forystu 5-8 skáta mótsstjórnar sem skiptir með sér verksviðum en þeirra á meðal eru dagskrá mótsins, skipulag tjaldbúðar, sjúkra-, öryggis- og tæknimál, starfsmannamál, upplýsingamiðlun og fleira. Mótsstjóri ræður endanlegri hlutverkaskiptingu mótsstjórnar og velur í þau hlutverk í samstarfi við stjórn BÍS . Mótsstjórn nýtur stuðnings fjármálastjóra BÍS með allt sem viðkemur fjárhagi mótsins og Skátamiðstöðvarinnar þegar kemur að skráningarmálum og miðlun til skátafélaganna.

Mótsstjórn skipuleggur mótið og ábyrgist framkvæmd þess. Mótsstjórn aflar sjálfboðaliða til að standa að framkvæmd mótsins með þeim og skipar teymi í kringum afmörkuð verksvið og verkefni á mótinu, ákveður táknræna umgjörð, skipuleggur verslun og þjónustu á mótsvæðinu og auglýsir mótið á íslenskri grundu sem og erlendis.

Mótsstjórn fær aðgang að gögnum fyrri landsmóta ásamt handbók um undirbúning og framkvæmd landsmóts.

Hlutverk mótsstjóra:

Mótsstjóri er formaður mótsstjórnar og ber ábyrgð gagnvart stjórn BÍS á að undirbúningur, framkvæmd og endurmat mótsins sé í samræmi við áætlanir. Mótsstjóri velur með sér mótsstjórn og skiptir verkum, heldur utan um allar áætlanir og eftirfylgni með þeim. Mótsstjórnmótar fjárhagsáætlun með dyggum stuðningi fjármálastjóra BÍS og í samráði við stjórn BÍS sem þarf að samþykkja áætlunina. Mótsstjóri ákveður dagskrá mótsstjórnarfunda ásamt því að boða þá og stýra þeim, haldin skal fundargerð fyrir alla fundi mótsstjórnar. Mótsstjóri sér til þess að á milli funda hafi allir aðilar í mótsstjórn verkefni sem þau vinna að á milli funda og heldur öllum við efnið. Mótsstjóri er tengiliður við stjórn BÍS og upplýsir hana um gang mála þegar þess er óskað. Mótsstjóri ábyrgist að allar fundargerðir og að öll vinna sem er skjöluð sé vistuð hjá Skátamiðstöðinni.

Tímarammi verkefnisins:

Mótsstjórn hefur störf í september 2022 og fundar minnst mánaðarlega fram að móti og oftar þegar nær dregur móti, að móti loknu stýrir mótsstjórn endurmati meðal fararstjóra og starfsfólks. Hún lýkur síðan störfum í september 2024 með því að skila skýrslu og endurmati til stjórnar BÍS um mótið.

Umsóknarfrestur er til og með 11. september

innan sem utan skátahreyfingarinnar
innan sem utan skátahreyfingarinnar